Den digitale løsning til de nye persondataregler

Til foråret træder persondataforordningen med nye skærpede regler i kraft. Plesner har i samarbejde med softwareleverandøren RISMA udviklet en samlet, digital løsning, hvor de juridiske krav i persondataforordningen bliver omsat til praktiske og forståelige opgaver og procedurer. Løsningen kan både bruges af virksomheder, myndigheder og andre organisationer til at sikre overholdelse af de nye persondataregler.

Den nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018, vil påvirke alle virksomheder, organisationer og myndigheder i Danmark. De nye regler gælder for behandling og håndtering af alle typer af personoplysninger og dermed for både kunde-, borger- og medarbejderoplysninger. Det gælder alt lige fra helt basale informationer som for eksempel email-adresser og telefonnumre til følsomme personoplysninger om for eksempel helbredsforhold og medlemskab af en fagforening.

De nye persondataregler skal håndteres forskelligt fra organisation til organisation - alt efter hvilke personoplysninger der behandles, og hvad de anvendes til.

For at imødekomme det store behov for at få overblik over, hvordan de nye regler overholdes, har Plesner og softwareleverandøren RISMA udviklet en digital løsning, hvor de juridiske krav i persondataforordningen bliver omsat til praktiske og forståelige opgaver og procedurer.

Løsningen er udviklet i to versioner: En mindre version som primært er målrettet mindre virksomheder og organisationer, der alene behandler personoplysninger i begrænset omfang. Og en fuldt udbygget version til større virksomheder, myndigheder og organisationer, som giver mulighed for individuel tilpasning til den enkelte organisations behov samt mulighed for at gennemføre en detaljeret analyse af organisationens behandling af personoplysninger.

Læs mere på rismagdpr.dk

Se webinar

Plesner og Risma har på en række webinarer præsenteret, hvordan den digitale løsning via praktiske og forståelige opgaver og procedurer kan sikre implementering og løbende overholdelse af persondataforordningen.

Se tidligere afholdt webinar om den digitale løsning til persondataforordningen.
Se webinar her

Seneste nyt om Persondata

Persondata