Webinar: Har din virksomhed styr på ferieregnskabet - også når den ny ferielov træder i kraft?

Webinar om ansættelsesrettens regulatoriske aspekter den 18. juni kl. 8.45-9.30.

I Plesners team for ansættelsesret assisterer vi løbende arbejdsgivere, der udtages til kontrol af Arbejdsmarkedets Feriefond. For de fleste arbejdsgivere kommer kontrollen som en overraskelse, og på webinaret stiller vi derfor skarpt på, hvordan du som arbejdsgiver kan sikre, at virksomheden er klar til en kontrol.

Arbejdsmarkedets Feriefond pålægger årligt op til 150 tilfældigt udvalgte virksomheder at indsende revisorerklæring eller dokumentation for, at virksomheden har afregnet uhævet feriegodtgørelse, ferie med løn og ferietillæg til Feriefonden på korrekt vis. Kontrollen gennemføres som udgangspunkt på grundlag af ferieregnskabet i et givent ferieår og gennemføres af en revisor, som Arbejdsmarkedets Feriefond har antaget til opgaven.

Med en forretning på 1,5% per påbegyndt måned fra forfaldsdatoen, hvor feriepengene rettelig skulle være betalt og med en 10-årig forældelsesfrist, bør ferieregnskabet absolut være et fokusområde for arbejdsgiverne. Dette gælder også efter den nye ferielov, der bl.a. indeholder ændrede regler for, at ferie skal holdes for bl.a. langtidssygemeldte og barslende.

Vi stiller skarpt på reglerne på webinaret den 18. juni 2020. Det fungerer på den måde, at vi dels gennemgår reglerne og hvad en kontrol består i, og dels besvarer spørgsmål, som deltagerne sender via chatfunktionen. Spørgsmål kan også sendes til os på forhånd på Lise Høy Falsners email: fal@plesner.com.

Tilmeld dig webinaret

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret