Nyt speciale og nye ansigter til Plesner

Plesner tilknytter Simon Krogh og Jonatan Strenov som partnere og etablerer samtidigt et nyt, dedikeret speciale med fokus på kapitalfonde. Med Simon og Jonatan følger et team, der er landets førende inden for etablering af kapitalfonde og investering i kapitalfonde.

Det nye speciale vil supplere den rådgivning, som Plesner allerede i dag yder til kapitalfonde og deres porteføljeselskaber, og hvor Plesner allerede i dag har en markedsledende funktion. Ved at sammenlægge Plesners nuværende team inden for den selskabsretlige og fondsretlige rådgivning og det nye speciale Private Investment Funds vil Plesners i forvejen markante position og rolle som betroet rådgiver for selskaber og andre virksomheder, herunder fonde og kapitalfonde, derfor blive yderligere styrket.

"Vi ønsker med etableringen af Private Investment Funds som et nyt, dedikeret speciale at styrke vores i forvejen stærke position inden for kapitalfonde og vores rolle som betroet rådgiver i forbindelse med etablering og drift af kapitalfonde samt private equity-investeringer. Vi er ikke i tvivl om, at det nye speciale sammen med vores nuværende markedsledende team, der yder selskabsretlig og fondsretlig rådgivning, vil kunne gøre en forskel for danske virksomheder, herunder kapitalfonde," udtaler Tom Kári Kristjánsson, managing partner i Plesner.

Velkommen til et nyt team af kapitalfondspecialister

Med etableringen af det nye speciale byder Plesner pr. 16. marts 2021 velkommen til en række medarbejdere, som tilsammen har omfattende erfaring med rådgivning om etablering og drift af kapitalfonde samt rådgivning i relation til investeringer i kapitalfonde. De nye partnere Simon Krogh og Jonatan Strenov vil sammen stå i spidsen for specialet.

Simon Krogh og Jonatan Strenov er specialiserede i at rådgive forvaltere af alternative investeringsfonde om strukturering og etablering af kapitalfonde samt de juridiske og kommercielle problemstillinger, der opstår i forbindelse med driften af sådanne strukturer. Simon og Jonatan har endvidere omfattende erfaring med at rådgive institutionelle investorer om investeringer i kapitalfonde og om co-investeringer med kapitalfonde.

Det nye speciale vil supplere den rådgivning, som Plesner allerede i dag yder til selskaber og andre virksomheder, herunder fonde, og hvor Plesner således allerede i dag er markedsledende.

"Vi glæder os til at byde teamet velkommen og ikke mindst til i samarbejde med Plesners øvrige stærke specialeområder at kunne tilbyde markedets bedste rådgivning til kapitalfondene," udtaler Tom Kári Kristjánsson, managing partner i Plesner.

Seneste insights

Flere insights