Sådan arbejder Plesner efter Covid-19

Det sidste års tid har budt på masser af læring for Plesner-holdet. De positive erfaringer, som vi har gjort os, ønsker vi at tage med os og bruge aktivt til at udvikle Plesners kultur, så vi også i fremtiden kan tiltrække og fastholde eftertragtede talenter og skabe værdi for vores klienter.

Sådan vil vi fremover arbejde i Plesner:

Medindflydelse på at tilrettelægge arbejdsugen

Fleksibilitet i forhold til valg af arbejdssted øger vores trivsel og produktivitet. Derfor har vi lanceret en ny politik om fleksibelt arbejdssted, som betyder, at vi også fremover vil arbejde fra hjemmekontoret en del af tiden. I Plesner har vi valgt en model for fleksibilitet, hvor det er op til den enkelte medarbejder og leder at forme og forventningsafstemme nogle rammer for, hvor arbejdet udføres, der virker for begge parter. Vi har således ikke regler for, hvor mange arbejdsdage om ugen vores medarbejdere skal være på Plesners kontor. 

Digital kommunikation til effektivt samarbejde på tværs

Når vi fremover arbejder hjemmefra en del af tiden, vil vi fortsat gøre brug af bl.a. Microsoft Teams for at kunne samarbejde effektivt på distancen. I den kommende tid vil de enkelte teams sammen drøfte principper for effektive møder, så vi sikrer, at alle bliver hørt og inkluderet, når vi samarbejder fra forskellige lokationer. 

Moderne kontorinventar og IT-udstyr til hjemmekontoret

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har gode rammer på hjemmekontoret. Derfor stiller Plesner moderne kontorinventar og IT-udstyr til rådighed, så vores medarbejdere har mulighed for at indrette sig komfortabelt og stilfuldt på hjemmekontoret.

Digital videndeling og webinarer

Vi ser frem til at møde vores klienter fysisk fremover, men vil fortsætte med at dele viden digitalt via webinarer. Større firmamøder, hvor vi samler alle medarbejdere i Plesner, vil vi fortsat afholde digitalt, så alle har mulighed for at deltage - både fra hjemmekontoret og Plesners kontor.

Læring undervejs

I den kommende tid vil alle ledere i Plesner indgå aftaler med deres nærmeste medarbejdere om, hvordan de tilrettelægger deres arbejdsuge og fremover gør brug af muligheden for at arbejde fra hjemmekontoret. Samtidig vil der være drøftelser i vores teams, hvor vi skal tale om, hvad der virker godt, og hvad der skal justeres i en hverdag, hvor vi også fremover samarbejder med kolleger, der arbejder fra forskellige steder. Det hele er nyt, og vi bliver ved med at lære og justere undervejs. 

Vi er begejstrede for den forandring, vi står over for og glæder os til kontinuerligt at udvikle Plesners kultur. 

Læs mere om at være ansat i Plesner

Seneste insights

Flere insights