Coronavirus - konsekvenser for M&A

Ingen ved endnu om coronavirus (COVID-19) kommer til at indebære en længerevarende negativ indvirkning på den globale økonomi og det globale marked, hvilket i givet fald ville kunne indebære en generel global afmatning, herunder indenfor M&A. Der er dog ingen tvivl om, at COVID-19 allerede trækker lokale og regionale spor og påvirker stort set alle virksomheder grundet myndighedernes retningslinjer og ændrede adfærdsmønstre.

En afmatning vil i højere grad akut påvirke små- og mellemstore virksomheder, som ikke har finansiel og operationel robusthed til at stå igennem en turbulent tid, men der vil være stor forskel på påvirkningen imellem forskellige brancher. Først i køen står servicebranchen, som i disse dage oplever drastiske fald i omsætningen, herunder luftfartsselskaber, rejseselskaber- og bureauer, hoteller, restauration og turisme generelt, men også retail og salg af forbrugsvarer påvirkes historisk hurtigt i et uroligt økonomisk marked.

Igangværende salgsprocesser omhandlende targets inden for ovennævnte sektorer er således allerede påvirket, f.eks. ved ændring af timingen for transaktionen, midlertidigt stop eller opgivelse af processen for nuværende. Ejere bag targets, som er eller kan blive væsentligt påvirket af COVID-19, og som har et salg for øje vil også skulle vurdere timingen nøje i det nuværende marked.

COVID-19 vil endvidere påvirke M&A-transaktioner i alle dets faser, blandt andet i forhold til due diligence og COVID-19's påvirkning af selskabets forhold (finansielt, strategisk, kontraktuelt mv.), mulighederne for at opnå finansiering, transaktionsdokumentationen (påvirkning af sædvanlig drift mellem signing og closing, introduktion af MAC-bestemmelser, potentielle finansieringsforbehold, ønske om break fees, ønske om særlige garantier, håndtering af særlige risikofaktorer mv.) og forhandlingsfasen, hvor det potentielt kan blive vanskeligere at finde acceptable kompromiser mellem sælger og køber.

I Plesners M&A-team er vi fuldt ud opmærksomme på de mange problemstillinger, som COVID-19 indebærer inden for M&A, og vi bistår gerne med rådgivning herom.

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force