Coronavirus - Frister for fusionskontrol afbrydes i yderligere 14 dage

Erhvervsministeren udstedte den 18. marts en bekendtgørelse om afbrydelse af fristerne for fusionskontrol i 14 dage. I dag, mandag den 30. marts, er denne afbrydelse forlænget frem til den 13. april 2020. Forlængelsen skyldes, at regeringen i mellemtiden har forlænget foranstaltningerne for at forebygge og inddæmme udbredelsen af coronavirus (COVID-19).

Erhvervsministeren har tidligere udstedt en bekendtgørelse om en afbrydelse af fristerne for fusionskontrol i 14 dage med virkning fra den 18. marts 2020. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyste i forlængelse heraf, at fristerne ekstraordinært blev afbrudt som følge af de foranstaltninger, der var nødvendige for at forbygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19.
Se Plesners tidligere Insight:
"Coronavirus - frister for fusionskontrol afbrydes i 14 dage"

Erhvervsministeren har den 30. marts 2020 udstedt en ændringsbekendtgørelse, "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige på Erhvervsministeriets område som følge af foranstaltninger m.v. efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme".

Ændringsbekendtgørelsen indebærer, at den oprindelige periode for afbrydelsen af fristerne for fusionskontrol forlænges til 13. april 2020. Det vil sige, at fristerne i konkurrencelovens § 12 d, stk. 1-5 vil være afbrudt i perioden fra den 18. marts til og med den 13. april 2020. Forlængelsen skyldes, at regeringen ligeledes har forlænget foranstaltningerne for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19.

Ændringsbekendtgørelsen indebærer ikke en generel afbrydelse af fristerne, men derimod en tidsbegrænset afbrydelse frem til den 13. april 2020. Efter denne dato vil der blive taget stilling til, om der skal ske en yderligere afbrydelse af fristerne i overensstemmelse med regeringens øvrige foranstaltninger mod COVID-19.

Læs Plesners tidligere insight om konkurrencemyndighedernes behandling af fusionsanmeldelser under COVID-19:
"Coronavirus - konkurrencemyndighedernes behandling af fusionsanmeldelser"

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse fra 30. marts

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force