Coronavirus - IT & outsourcing

Vi oplever mange klienter, der enten planlægger eller allerede er i gang med at gennemføre IT-projekter og outsourcingarrangementer. Det kunne eksempelvis være outsourcing af en forretningsfunktion, af facility management-ydelser eller af IT-drift eller indgåelse af aftaler om implementering af nye systemer. Sådanne projekter og arrangementer ofte være af stor betydning for de involverede virksomheder.

Uanset hvor fremskredent et sådant projekt eller arrangement måtte være, giver udbruddet af coronavirus (COVID-19) anledning til helt nye og hidtil usete konsekvenser og overvejelser for både kunder og leverandører.

Det er kendetegnende for mange IT-projekter og outsourcingarrangementer, at de involverer en høj grad af samarbejde. Det kan eksempelvis være, at leverandøren udfører sit arbejde hos kunden, eller at kundens bidrag på anden vis er en forudsætning for, at leverandøren kan opfylde sin del. Som følge af corona-virus og deraf trufne foranstaltninger kan de respektive parter være forhindret i at opfylde deres forpligtelser, hvilket kan have store konsekvenser på begge sider. Det kan være, at leverandøren ikke er stand til at levere, men også at en kunde ikke har behov for at aftage de aftalte ydelser og derfor beder leverandøren indstille leverancen.

Hos Plesners team for IT- og outsourcing står vi klar til at rådgive virksomheder om de konsekvenser, udbruddet medfører. De kan dreje sig om, hvilket ansvar man kan pådrage sig, og hvorvidt udbruddet kan betragtes som force majeure i henhold til eksisterende aftaler. Det kan også være, hvorledes coronavirus skal håndteres i nye aftaler nu, hvor risikoen er kendt.

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force