Coronavirus - Markedsførings- og Forbrugerretlige konsekvenser

I Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret følger vi løbende regeringens og myndighedernes anbefalinger og påbud i forhold til coronavirus (COVID-19) for bedst muligt at kunne rådgive klienter om de konkrete markedsførings- og forbrugerretlige problemstillinger, der udspringer af COVID-19-situationen.

Af relevante konkrete markedsførings- og forbrugerretlige problemstillinger som følge af COVID-19-situationen kan nævnes bl.a. følgende:

  • Konsekvenserne af myndigheders anbefalinger eller påbud til arrangører af events om aflysning og udskydelse af arrangementer
  • Erhvervsdrivendes og forbrugeres rettigheder ved den erhvervsdrivendes forsinkede leveringer af varer til forbrugere
  • Regler om mængdebegrænsning ved forbrugeres køb af varer med henblik på imødegåelse af hamstring
  • Vurdering af vilkår i forbrugeraftaler i relation til vedtagelse, fortolkning og gyldighed ved behov for ændringer af aftalen
Hvis du som erhvervsdrivende står med konkrete markedsførings- og forbrugerretlige problemstillinger, der udspringer af COVID-19-situationen, kan du kontakte Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret.

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force