Coronavirus - når betalingsudskydelse er nødvendig

Coronavirus-situationen i Danmark vil desværre medføre situationer, hvor virksomheder ikke kan opfylde deres betalingsforpligtelser rettidigt og derfor har brug for henstand i en eller anden form. Plesners Coronavirus Task Force gennemgår, hvilke overvejelser man bør gøre sig i den forbindelse.

Det er glædeligt, at regeringen, arbejdsmarkedets parter og banker støtter kriseramte virksomheder med en lang række tiltag. De økonomiske effekter af coronakrisen aktualiserer spørgsmål om, hvordan man proaktivt og bedst muligt kan navigere i et farvand - både på kort og lidt længere sigt - med alle de nye tiltag og samarbejdspartnere, kunder og långivere, der også kan have deres at se til.

Der vil opstå situationer, hvor en eller flere samarbejdspartnere forventeligt ikke vil kunne opfylde sine forpligtelser rettidigt og derfor har behov for henstand med betaling i en eller anden form. I den forbindelse bør man gøre sig overvejelser om, hvordan sikrer man sig bedst muligt:

  • i forhold til den eksisterende gæld og ny gæld, som oparbejdes ved fortsat samhandel
  • mod at andre af samarbejdspartnerens kreditorer ikke blot sikrer sig selv betaling på bekostning af de forpligtelser, som skyldes og oparbejdes overfor éns egen virksomhed
  • at betalingerne, man modtager og handler i tillid til, ikke efterfølgende anfægtes, hvis nuværende tiltag ikke viser sig tilstrækkelig til, at samarbejdspartner kan fortsætte sin virksomhed
  • mulighed for sikkerheder (forudbetalinger, ejendomsrettigheder, pant eller lignende) for fortsatte leverancer
  • overveje og behandle risiko for ledelsesansvar, hvis man oparbejder usikrede tilgodehavender, der ikke betales

Den virksomhed, som ønsker henstand, bør også gøre sig overvejelser om, hvordan sikrer man sig bedst muligt må man gøre sig klart og sikre sig:

  • på hvilke vilkår og for hvilke forpligtelser modtages henstanden eller anden hjælp
  • forholdet til øvrige kreditorer
  • håndtering af aktiver og aktiviteter, så efterfølgende risiko for kritik (omstødelse) minimeres
  • hvordan man undgår, at forløbet påfører ledelsen risiko for ansvar

Velovervejede beslutninger, der sker for den fortsat opretholdelse af drift og et fortsat og langvarigt samarbejde med sine samarbejdspartnere, bør altid ske på grundlag af klare aftaler, både for at undgå juridiske problemstillinger, der kunne være undgået, men også for at undgå unødige efterfølgende tvister. Når sådanne beslutninger træffes i et generelt krisemiljø, er kravet til klarhed og aftaler mere udtalt.

Plesners team for Rekonstruktion & Insolvens er klar til at bistå med den nødvendige rådgivning i forhold til disse udfordringer. Vi har i mange år ydet anerkendt, kompetent, resultatorienteret og innovativ rådgivning til virksomheder i krise, deres samarbejdspartnere og de banker og andre finansielle institutioner, der i krisesituationer er en del af løsningen.

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force