Frister for fusionskontrol afbrydes yderligere frem til 10. maj

Erhvervsministeren udstedte den 18. marts 2020 en bekendtgørelse om afbrydelse af fristerne for fusionskontrol i 14 dage, som efterfølgende blev forlænget frem til den 13. april. Med virkning fra den 14. april er denne afbrydelse nu yderligere forlænget frem til den 10. maj 2020. Forlængelsen skyldes regeringens fortsatte foranstaltninger for at forebygge udbredelsen af COVID-19.

Erhvervsministeren har tidligere udstedt en bekendtgørelse om en afbrydelse af fristerne for fusionskontrol i 14 dage med virkning fra den 18. marts 2020. Denne ekstraordinære afbrydelse blev efterfølgende forlænget med yderligere fjorten dage frem til den 13. april 2020. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyste i denne forbindelse, at fristerne ekstraordinært blev afbrudt som følge af de foranstaltninger, der var nødvendige for at forbygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19.

Erhvervsministeren har den 14. april 2020 udstedt en ny ændringsbekendtgørelse,"Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige på Erhvervsministeriets område som følge af foranstaltninger m.v. efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme".

Ændringsbekendtgørelsen indebærer, at perioden for afbrydelsen af fristerne for fusionskontrol forlænges yderligere frem til d. 10. maj 2020. Det vil sige, at fristerne i konkurrencelovens § 12 d, stk. 1-5 vil være afbrudt i perioden fra den 18. marts til og med den 10. maj 2020. Forlængelsen skyldes, at regeringen ligeledes har forlænget foranstaltningerne for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen henviser til, at disse foranstaltninger kan udfordre behandlingen af fusionssager, der er afhængig af oplysninger fra tredjeparter, fx kunder og konkurrenter til de fusionerende virksomheder.

Læs mere i Plesners tidligere Insights om afbrydelsen af fristerne for fusionskontrol:
"Coronavirus - frister for fusionskontrol afbrydes i 14 dage"
"Coronavirus - frister for fusionskontrol afbrydes i yderligere 14 dage"

Ændringsbekendtgørelsen indebærer fortsat ikke en generel afbrydelse af fristerne, men derimod en tidsbegrænset afbrydelse frem til den 10. maj 2020. Efter denne dato vil der igen blive taget stilling til, om der skal ske en yderligere afbrydelse af fristerne i overensstemmelse med regeringens øvrige foranstaltninger mod COVID-19.

Læs Plesners tidligere insight om konkurrencemyndighedernes behandling af fusionsanmeldelser under COVID-19:
"Coronavirus - konkurrencemyndighedernes behandling af fusionsanmeldelser"

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse af 15. april

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force