Forum til deling af erfaringer og løbende opdateringer inden for entrepriseretten.

Plesner lancerer nyt forum til udveksling af erfaringer og løbende opdateringer inden for entrepriseretten målrettet aktører inden for bygge- og anlægsbranchen, og alle interesserede aktører i branchen er inviteret til at deltage. 

Vores nye tiltag går under navnet "Conversations on Construction". Idéen bag dette forum er at skabe rammerne for en uformel dialog om aktuelle/relevante emner inden for entrepriseretten, hvor erfaringer, meninger og spørgsmål kan udveksles. Emnerne vil variere fra alt mellem generelle entrepriseretlige emner, branchenyheder eller mere specifikke udvalgte nye afgørelser eller regler inden for relevante områder.

Målsætningen er at give deltagerne en unik mulighed for at blive opdateret på de nyeste tendenser og emner i branchen.

Conversations on Construction vil blive gennemført ved løbende webinarer, hvor et konkret emne inden for byggeri og anlæg vil blive taget op.

Conversations on Construction vil bestå af 4-5 årlige webinarer af 30-45 minutters varighed. Vi udvælger emner af interesser for aktører i bygge- og anlægsbranchen gerne baseret på input fra deltagerne. Hvert webinar vil omhandle ét emne, som oplægsholderne vil foretage en dybdegående gennemgang og drøftelse af. 

Medlemmer af Plesners entrepriseretlige netværk vil modtage en annoncering af det givne emne i god tid inden afholdelsen. 
 
Hvis du er interesseret i at blive medlem af Plesners entrepriseretlige netværk, bedes du tilmelde dig til chl@plesner.com.

Webinar om vinterbyggeri 

Deltag i vores første webinar om vinterbyggeri torsdag den 10. november kl. 8.30. 

Læs mere her

Seneste webinarer i 'Conversations on Construction'

Entreprise