Persondataretligt Forum

Om Persondataretligt Forum

For at følge, analysere og understøtte udviklingen af persondataretten har Plesner lanceret Persondataretligt Forum.

Formålet er at skabe et uformelt rum, hvor praktikere og teoretikere mødes for at opnå ny viden og inspiration og drøfte de seneste udviklinger, udfordringer og problemstillinger, som persondataretten giver anledning til.

Forummet består af en række kurser og arrangementer, hvor der sættes fokus på grundlæggende og aktuelle spørgsmål inden for persondataretten. Der vil løbende blive tilføjet arrangementer i lyset af, hvilke emner der efterspørges. 

Målgruppe

Persondataretligt Forum henvender sig navnlig til jurister og advokater i virksomheder, organisationer og myndigheder, der helt eller delvist beskæftiger sig med persondataretlige forhold, f.eks. i forbindelse med HR, markedsføring, IT-services, konkret sagsbehandling mv.

Der er ingen forpligtelser forbundet med deltagelse i Persondataretligt Forum, og medlemmerne afgør selv hvilke - og hvor mange - arrangementer og kurser, de ønsker at deltage i.

Uddannelsespoint

Samtlige arrangementer vil udløse uddannelsespoint i henhold til reglerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Tid og sted

Alle arrangementer holdes hos Plesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Forud for alle arrangementer byder vi fra kl. 8.30 på morgenmad.

Arrangementerne vil være en blanding af gratis- og betalingsarrangementer.

Tilmelding

Tilmelding til hvert enkelt arrangement er nødvendig, da der er et begrænset antal pladser. Du tilmelder dig under hvert enkelt arrangement.

Plesner forbeholder sig ret til at begrænse antallet af medlemmer samt at afslå anmodninger om medlemskab/tilmelding til kurser og arrangementer. Eventuelle aflysninger vil blive meddelt via email og på Plesners hjemmeside.

Tilmelding til Persondataretligt Forum

Ja tak, jeg vil gerne være medlem af Persondataretligt Forum

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Seneste nyt om Persondata

Persondata