De nye EBA Guidelines om outsourcing

Plesner inviterer til morgenseminar om de nye EBA Guidelines om outsourcing onsdag den 25. september 2019.

EBA (European Banking Authority) udstedte den 25. februar 2019 de endelige retningslinjer om outsourcing, der indeholder en række skærpede krav til finansielle virksomheders outsourcing. Retningslinjerne indeholder blandt andet nye krav til outsourcingkontrakterne samt skærpede krav til rapportering fra og kontrol med den enkelte outsourcingleverandør. 

Seminaret omhandler de nye EBA guidelines med særligt fokus på outsourcing til cloudleverandører. Herudover vil vi præsentere en IT-løsning (RISMAoutsourcing), som vil gøre det muligt at sikre en struktureret tilgang og overholdelse af outsourcingreglerne baseret på EBA-guidelines og Solvens II. RISMAoutsourcing er udviklet i et tæt samarbejde mellem RISMA og Plesner.

Kernen i RISMAoutsourcing er et adaptivt spørgeskema, der kan hjælpe finansielle virksomheder med at vurdere nye outsourcingarrangementer, sikre compliance med outsourcingreglerne samt hjælpe med at implementere de nødvendige kontroller til monitorering af oursourcingarrangementer. Det sikrer, at I kommer hele vejen rundt om retningslinjerne og har dokumentation samt køreplan på plads til det videre arbejde - også i bestræbelserne på at forblive compliant.

Program

8.30-9.00:
Morgenmad

9.00-9.05:
Introduktion til seminaret

9.05-10.15:
EBA guidelines om outsourcing

10.15-10.30:
Pause

10.30-11.30:
RISMAoutsourcing  

Oplægsholdere

Tilmelding

Ja, tak. Jeg vil gerne tilmelde mig seminaret

*
*
*
*
*
*
Kursusbevis
Nyhedsbrev

Seneste nyt om Teknologi-, Medie- og Teleret (TMT)

Teknologi-, medie- og teleret (TMT)