Du er klar til at blive manager, når du har været advokat i mindst 2 år og lever op til Plesners forventninger til en rådgiver med denne erfaring.

Du er kommet dertil i din udvikling, hvor du har opbygget viden inden for dit speciale og medvirker til at fastholde relationerne til de klienter, du rådgiver. Det næste naturlige skridt i din karriere er en større rolle i projektledelse og i udviklingen af fuldmægtige. 

Manager kan være et skridt på vejen til at blive director eller senior counsel.

Hvornår er du succesfuld i rollen?

Når du har et par års erfaring som manager, forventer vi, at du sideløbende med din fortsatte udvikling som rådgiver, leverer excellent service til vores klienter og udvikler næste generation af fuldmægtige.

Din rolle i projekter
Som manager driver du vores projekter til klienters og kollegers tilfredshed. Du er et skridt foran i processen, koordinerer effektivt på tværs og sikrer et højt informationsniveau til teamet og klienten. Du er samtidig rollemodel for Plesners samarbejdskultur og arbejder for at sikre en god trivsel blandt alle kolleger på dine projekter. Din proaktivitet og indsats for at skabe et stærkt samarbejde i teamet betyder, at du er efterspurgt som projektleder.

Din rolle i ledelse
Du evaluerer løbende udvalgte fuldmægtige fra din afdeling med fokus på deres faglige, professionelle og personlige udvikling. I samarbejde med en partner holder du tre årlige feedback-samtaler, hvor I guider fuldmægtigene i at levere support af høj kvalitet på sager og motiverer dem til at fortsætte deres gode udvikling. Dit engagement i deres uddannelse betyder, at du er efterspurgt som leder.

Din rolle i klientudvikling og akkvisition 
I samarbejde med en partner indgår du i en række klientteams og er involveret i klientrettede tiltag, såsom seminarer, konferencer og artikler.

Se mere