Vi har Danmarks bedste fuldmægtigforløb. Det gavner både dig og os.

Din fuldmægtiguddannelse hos Plesner byder på faglige udfordringer og fantastiske oplevelser blandt kollegaer drevet af et stærkt sammenhold og engagement. Du kommer på alle måder til at vokse som jurist og menneske, og du finder frem til dit eksakte juridiske talent.

Mesterlære: Når erfaring og potentiale går hånd i hånd.

Som advokatfuldmægtig hos Plesner kommer du hele vejen rundt om advokatgerningen. Du udvikler din teoretiske forståelse, du arbejder med jura i praksis, og du møder klienter fra Danmarks største erhvervsvirksomheder - alt sammen med en erfaren advokat ved din side.

Hos Plesner er mesterlære nemlig centralt. Det betyder, at du lærer og får erfaring fra dygtige kolleger hele vejen gennem din fuldmægtiguddannelse. Vores advokater gennemgår Plesners prisbelønnede lederuddannelse, og vores arbejdsmiljø er derfor præget af udviklende feedback og anerkendende dialog.

Vi tager din uddannelse alvorligt, og vi vil sikre os, at du får nøjagtig den form for feedback, der giver dig muligheden for at blive den advokat, du gerne selv vil være.

Vi styrer dig sikkert gennem din fuldmægtiguddannelse.

Du får din egen, personlige tutor, som følger dig tæt gennem hele forløbet. Du opbygger dit netværk og får den branche- og forretningsforståelse, der gør dig til en dygtig advokat. Du får undervisning i rådgivning, formidling og jura, så du kan skabe værdi for vores klienter i både ind- og udland.

 

Introduktionsforløb
Du bliver præsenteret for Plesners forretning og får et bredt kendskab til    advokatbranchen. En partner eller senior-advokat giver dig løbende feedback på din sagsbehandling, så du gradvist udvikler dig og opnår erfaring og faglig sikkerhed.        
  Fuldmægtiguddannelse
3-årigt forløb med tre spor: Rollen som rådgiver, jura og formidling. Indholdet udbygges i takt med, at der stilles stadig større krav til dine præstationer i relation til sagsbehandling og til samspillet med kolleger og klienter. Efter de tre år har du et solidt indblik i Plesners forretning, kendskab til regelsæt inden for Plesners erhvervs-retlige områder samt forhandlingstekniske- og retoriske værktøjer, der gør dig til en værdiskabende rådgiver. 
  Advokatuddannelse
Plesners fuldmægtig-uddannelse suppleres af  den obligatoriske advokatuddannelse, der udbydes af Advokat-samfundet. Undervisningen koncentrerer sig om de grundlæggende ad-
vokatfærdigheder og giver dig indsigt i den særlige rolle, advokaten udfylder i samfundet. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen og en praktisk eller en teoretisk retssagsprøve.                       

1. år


År 1: Fra cand. jur til Plesner
I dit første år som advokat-fuldmægtig omstiller du dig fra universitetets akademiske og teoretiske miljø til en praktisk rådgivningsverden. Du lærer at omsætte din teoretiske viden til værdiskabende rådgivning af vores klienter, og du lærer at tilrettelægge dit arbejdsliv, så du får en fornuftig balance mellem opgaver og arbejdsindsats.

   

Hvad får jeg ud af det?

Du får undervisning i de juridiske fag, som du kommer i berøring med i dit daglige arbejde. Du vil derfor drage nytte af fagene, uanset hvilket forretningsområde du er tilknyttet. Derudover bliver du undervist i personlig effektivitet og formidling af komplekse budskaber, så du både mundtligt og skriftligt kan levere et klart, entydigt budskab til klienter, kolleger og samarbejdspartnere. 

2. år


År 2: Rollen som specialist

Du er faldet til i din afdeling, og du er blevet fortrolig med arbejdet som advokatfuld-mægtig. Du indgår i interne og eksterne samarbejdsrelationer, og du har en grundlæggende forståelse for arbejdet som advokat i din afdeling. Det er nu tid til at rette blikket mod husets øvrige forretningsområder.             

            

 

 

 


Hvad får jeg ud af det?

Du lærer at opnå gode samarbejdsrelationer på tværs af fag- og forretningsområder. Dette kommer dig til gode i dit daglige arbejde, hvor du i større grad indgår i samarbejde på tværs af afdelinger. Du får undervisning i retorik med fokus på argumentation, troværdighed og gennemslagskraft. Det kan du drage nytte af til din retssagsprøve og i dit videre virke hos Plesner. På det juridiske spor tilføjes flere fag tilknyttet Plesners forretningsområder, og undervisningen centrerer sig om de juridiske opgaver og spørgsmål, afdelingerne møder i hverdagen.

 

3. år 


År 3: Rollen som rådgiver
I dit tredje år som advokatfuldmægtig får du i stigende grad selvstændigt ansvar for dine sager og direkte kontakt til klienter, klienternes rådgivere og andre eksterne interessenter. Det er nu tid til at fokusere på, hvordan du rådgiver dine klienter med afsæt i deres behov og forretning.                                                              
   

Hvad får jeg ud af det?

Du bliver fortrolig med teknikker, der afdækker dine klienters behov og sætter dig i stand til at tænke løsningsorienteret som rådgiver. Du får undervisning i forhandlingsteknik, så du i højere grad kan agere selvstændigt i forhold til klienter. På det juridiske spor tager du hul på de sidste af Plesners forretningsområder. Igen centrerer undervisningen sig om de opgaver og spørgsmål, afdelingerne møder i hverdagen.

Eksamen


Advokateksamen

Din advokateksamen foregår som en skriftlig eksamen og en praktisk eller en teoretisk retssagsprøve. Forud for den skriftlige eksamen får du undervisning i de eksamensemner, som bliver udtrukket.
   

Retssagsprøven

Som forberedelse til retssagsprøven tilbydes du kurser og coaching fra erfarne kolleger. Du kan også vælge at overvære en række hovedforhandlinger, så du bliver fortrolig med, hvordan Plesners advokater agerer i retten

 

Hos Plesner har vi en målsætning om at give vores advokater branchens bedste efteruddannelse.

Derfor har vi udviklet en 3-årig prisbelønnet lederuddannelse som supplement til din fortsatte personlige udvikling som leder og juridisk rådgiver.

Lederuddannelse

Når du har været advokat i tre år, kommer du på Plesners 3-årige lederuddannelse. Uddannel-sen udvikler dine kompetencer inden for personligt lederskab, klient- og markedsforståelse samt strategi- og forretningsforståelse. Et coachingforløb styrker dig i rollen som leder og gør dig bevidst om dit potentiale - både personligt, ledelsesmæssigt og forretningsmæssigt.

Faglig uddannelse

Når du bliver advokat, sammensætter du dit personlige uddannelsesprogram i samråd med den uddannelsesansvarlige partner i din afdeling. Sammen vurderer I, hvilke interne og eksterne kurser du skal følge for at dække dit uddannelsesbehov og skabe værdi for vores klienter.

Hvilken stilling vil du søge?

Se vores ledige stillinger