Privatlivspolitik Plesner advokatpartnerselskab

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Plesner Advokatpartnerselskab ("Plesner", ''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse i diverse arrangementer eller lignende samt konkurrencer og aktiviteter på sociale medier afholdt af Plesner.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Plesner Advokatpartnerselskab
CVR-nr. 38 47 79 35
Amerika Plads 37
2100 København Ø
Email: plesner@plesner.com
Telefon: +45 3312 1133

2 Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 3312 1133 eller plesner@plesner.com.

3 Beskrivelse af behandling

 

Afvikling af kurser, seminarer og workshops:

Når du deltager i et kursus, seminar eller workshop, anvender vi dine personoplysninger til at kontakte dig før, under og efter det pågældende arrangement.

Vi anvender derudover dine oplysninger, når vi rundsender deltagerlister til de øvrige deltagere i kurset, seminaret eller workshoppen.

Endelig anvender vi dine personoplysninger til at udarbejde og fremsende kursusbevis til dig efter endt arrangement.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder navn*, adresse, emailadresse*, telefonnummer*, stilling, arbejdsgiver*, årgang på universitetet, hvilket universitet du er tilmeldt. Derudover behandler vi i sjældne tilfælde følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger i form af oplysninger om allergener, såfremt arrangementet inkluderer bespisning.

Kilderne til personoplysningerne er dig selv.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at administrere kurser, workshops og seminarer, kontakte dig, rundsende deltagerlister samt udstede evalueringsskemaer efter arrangementets afholdelse.

I de tilfælde, hvor der rundsendes deltagerlister deles dine oplysninger med de øvrige deltagere i arrangementet. Derudover kan dine oplysninger blive delt med vores leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Har du tilmeldt dig et af vores kurser, seminarer eller workshops, der ikke er et betalingsarrangement, gemmer vi dine personoplysninger ét år efter tidspunktet, hvor arrangementet blev afholdt.

Er der tale om et betalingsarrangement, så opbevarer vi endvidere bogføringsrelaterede personoplysninger i indeværende regnskabsår plus 5 år i overensstemmelse med bogføringslovens regler herom. 

 

Afvikling af webinarer

Når du deltager i et webinar, anvender vi dine personoplysninger til general administration af webinaret, herunder for at tildele dig adgang til webinaret, udstede evalueringsskemaer samt for at kunne kontakte dig før, under og efter det pågældende webinar.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder navn*, adresse, emailadresse*, telefonnummer, stilling, arbejdsgiver*.

Kilderne til personoplysningerne er dig selv.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at kunne administrere webinaret og udstede evalueringsskemaer efter webinarets afholdelse.

Vi kan dele dine oplysninger med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Har du tilmeldt dig et af vores webinarer, gemmer vi dine personoplysninger ét år efter tidspunktet, hvor webinaret blev afholdt.

Optagelse af billeder og videoer

Vi benytter billeder og videoer taget under arrangementer afholdt af Plesner til offentliggørelse på internettet, herunder på sociale medier såsom Facebook, Instagram og LinkedIn, til brug i markedsføringsøjemed.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder billede- og videomateriale.

Kilderne til personoplysningerne er dig selv.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af enten GDPR, art. 6.1.a (samtykke) eller art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen).

Samtykket anvendes som behandlingsgrundlag, når dette er påkrævet i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer. Vi bruger herefter dit samtykke til at kunne offentliggøre billeder og videoer på internettet, herunder på sociale medier som Facebook, LinkedIn og Instagram.

I tilfælde hvor samtykke i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer ikke er påkrævet, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at kunne offentliggøre billeder og videoer på internettet, herunder på sociale medier som Facebook, LinkedIn og Instagram, til brug i markedsføringsøjemed.

Vi kan dele dine personoplysninger med sociale medier, herunder Facebook, Instagram og LinkedIn med henblik på markedsføring af Plesner. Derudover kan vi dele dine oplysninger med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Billeder og videoer taget i forbindelse med det pågældende arrangement opbevares som udgangspunkt i 5 år efter billedet eller videoen blev taget, medmindre der er særlige grunde, der taler for en længere opbevaringsperiode. I tilfælde af en længere opbevaringsperiode vil du blive særskilt oplyst herom.

Afvikling af konkurrencer og aktiviteter på sociale medier

Vi har profiler på en række sociale medier, såsom Facebook, Instagram og LinkedIn. Se yderligere om hvert af de sociale netværk vi gør brug af nedenfor.

Vi anvender de sociale netværk til at markedsføre os, bl.a. ved at afholde konkurrencer eller andre former for aktiviteter, hvor vi via det pågældende sociale medier interagerer med dig. Ingen af de afholdte aktiviteter og konkurrencer er associerede med det pågældende sociale medie.

Når du deltager i en konkurrence eller en anden form for aktivitet, herunder ved at besvare et spørgeskema eller ved deltagelse i et online virksomhedsbesøg, som er udbudt af Plesner via et socialt medie, anvender vi dine personoplysninger til at kontakte dig i forbindelse med den pågældende aktivitet eller konkurrence.

For de behandlinger der foretages på sociale medier, er Plesner som udgangspunkt fælles dataansvarlig med udbyderen af det pågældende sociale medie for den del af behandlingen, som Plesner foretager via det sociale medie. For disse behandlingsaktiviteter kan du frit vælge om du vil gøre dine rettigheder - fx din ret til indsigt - gældende over for os eller det pågældende sociale medie. På trods af det fælles dataansvar bemærkes dog, at vi ikke har afgørende indflydelse på, hvordan behandlingsaktiviteterne håndteres af det pågældende sociale medie.

Udbyderne af de sociale medier vil være selvstændigt dataansvarlige for enhver efterfølgende behandling af dine personoplysninger til det pågældende sociale medies egne formål, ligesom Plesner vil være selvstændigt dataansvarlig for enhver behandling af personoplysninger uden for det sociale medies online platform. Det fælles dataansvar gælder således kun i indsamlingsfasen.

Vi behandler som selvstændig dataansvarlig en række almindelige personoplysninger om dig, herunder navn*, emailadresse*, årgang på universitet, samt hvilket universitet du er tilmeldt.

Kilderne til personoplysningerne er dig selv.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at markedsføre Plesner.

Vi kan dele dine personoplysninger med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Alle personoplysninger som vi er kommet i besiddelse af via et socialt medie slettes fra vores systemer så snart formålet, hvortil oplysningerne oprindeligt blev indsamlet er opfyldt. Som udgangspunkt slettes oplysninger så snart den pågældende konkurrence eller aktivitet er afsluttet.

For yderligere om, hvordan de forskellige sociale medier vi anvender behandler personoplysninger henvises til disses egne brugerbetingelser og privatlivspolitik (se nedenfor).

Facebook

Vi har en aktiv profil på det sociale netværk Facebook, der leveres af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

Facebook er certificeret i overensstemmelse med EU-U.S. Privacy Shield.

Vi har tiltrådt en delt dataansvarsaftale med Facebook (tillæg om ansvarlig for Indblik i side). Aftalen fastsætter, hvilke databehandlingsaktiviteter vi henholdsvis Facebook er ansvarlige for, når du besøger vores fanside på Facebook. Du kan se aftalen her.

For yderligere information om Facebooks behandling af personoplysninger, henvises til Facebooks privatlivspolitik, som kan findes her.

Instagram

Vi har en aktiv profil på det sociale netværk Instagram, der leveres af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

For yderligere information om Instagrams behandling af personoplysninger henvises til deres privatlivspolitik, som kan findes her.

LinkedIn

Vi har en aktiv profil på det sociale netværk LinkedIn, der leveres af LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

LinkedIn (U.S.) er certificeret i overensstemmelse med EU-U.S. Privacy Shield-ordningen.

For yderligere information om LinkedIns behandling af personoplysninger henvises til deres privatlivspolitik, som kan findes her.

 

 

4 Pligtmæssig information

Alle oplysninger markeret med * ovenfor er nødvendige og obligatoriske for dig at give os. Hvis du ikke giver os disse oplysninger vil du ikke i) kunne deltage i det pågældende seminar, kursus, workshop eller webinar, eller ii) kunne deltage i den pågældende konkurrence eller aktivitet.

5 Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  1. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  2. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  3. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  4. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  5. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  6. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
  7. Der kan være betingelser eller begrænsninger i disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Plesner på via email plesner@plesner.com eller telefon +45 3312 1133.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder.

Sidst opdateret: 25.05.2020