Privatlivspolitik Plesner advokatpartnerselskab

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Plesner Advokatpartnerselskab ("Plesner", ''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse i diverse arrangementer eller lignende afholdt af Plesner.

1 DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Plesner Advokatpartnerselskab
CVR-nr. 38 47 79 35
Amerika Plads 37
2100 København Ø
Email: studentercamp@plesner.com
Telefon: +45 3312 1133

2 KONTAKT

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 3312 1133 eller studentercamp@plesner.com

3 BESKRIVELSE AF BEHANDLING

3.1 Afvikling af kurser, seminarer og workshops:

Når du deltager i et kursus, seminar eller workshop, anvender vi dine personoplysninger til at kontakte dig før, under og efter det pågældende arrangement.

Vi anvender derudover dine oplysninger til at rundsende deltagerlister til de øvrige deltagere i kurset, seminaret eller workshoppen.

Endelig anvender vi dine personoplysninger til at udlevere eller fremsende kursusbevis til dig efter endt arrangement.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder navn*, adresse, emailadresse*, telefonnummer*, stilling, arbejdsgiver*, årgang på universitetet, hvilket universitet du er tilmeldt. Derudover behandler vi i sjældne tilfælde følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger i form af oplysninger om allergener, såfremt arrangementet inkluderer bespisning.

Kilderne til personoplysningerne er dig selv.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at administrere kurser, workshops og seminarer, kontakte dig, rundsende deltagerlister samt udstede evalueringsskemaer efter arrangementets afholdelse. Hvis vi har brug for oplysninger om allergener eller hvis du har andre særlige behov i forhold til fødevarer behandler vi disse oplysninger på baggrund af GDPR, art. 6.1.a og art. 9.2.a (samtykke).

I de tilfælde, hvor der rundsendes deltagerlister deles dine oplysninger med de øvrige deltagere i arrangementet. Derudover kan dine oplysninger blive delt med vores leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Har du tilmeldt dig et af vores kurser, seminarer eller workshops, der ikke er et betalingsarrangement, gemmer vi dine personoplysninger ét år efter tidspunktet, hvor arrangementet blev afholdt.

Er der tale om et betalingsarrangement, så opbevarer vi endvidere bogføringsrelaterede personoplysninger i indeværende regnskabsår plus 5 år i overensstemmelse med bogføringslovens regler herom.

3.2 Afvikling af webinarer

Når du deltager i et webinar, anvender vi dine personoplysninger til general administration af webinaret, herunder for at tildele dig adgang til webinaret, udstede evalueringsskemaer samt for at kunne kontakte dig før, under og efter det pågældende webinar.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder navn*, adresse, emailadresse*, telefonnummer, stilling, arbejdsgiver*.

Kilderne til personoplysningerne er dig selv.
Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at kunne administrere webinaret og udstede evalueringsskemaer efter webinarets afholdelse.

Vi kan dele dine oplysninger med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Har du tilmeldt dig et af vores webinarer, gemmer vi dine personoplysninger ét år efter tidspunktet, hvor webinaret blev afholdt.

3.3 Optagelse af billeder og videoer
Vi benytter billeder og videoer taget under arrangementer afholdt af Plesner til offentliggørelse på internettet, herunder på sociale medier såsom Facebook, Instagram og LinkedIn, til brug i markedsføringsøjemed.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder billede- og
videomateriale.

Kilderne til personoplysningerne er dig selv.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af enten GDPR, art. 6.1.a (samtykke) eller art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen).

Samtykket anvendes som behandlingsgrundlag, når dette er påkrævet i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer. Vi bruger herefter dit samtykke til at kunne offentliggøre billeder og videoer på internettet, herunder på sociale medier som Facebook, LinkedIn og Instagram.

I tilfælde hvor samtykke i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer ikke er påkrævet, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at kunne offentliggøre billeder og videoer på internettet, herunder på sociale medier som Facebook, LinkedIn og Instagram, til brug i markedsføringsøjemed.

Vi kan dele dine personoplysninger med sociale medier, herunder Facebook, Instagram og LinkedIn med henblik på markedsføring. Derudover kan vi dele dine oplysninger med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Billeder og videoer taget i forbindelse med det pågældende arrangement opbevares i 5 år efter samtykke er afgivet, medmindre der er særlige grunde, der taler for en længere opbevaringsperiode. I tilfælde af en længere opbevaringsperiode vil du blive særskilt oplyst herom.

4 PLIGTMÆSSIG INFORMATION

Alle oplysninger markeret med * ovenfor er nødvendige og obligatoriske for dig at give os. Hvis du ikke giver os disse oplysninger vil du ikke i) kunne deltage i det pågældende seminar, kursus, workshop eller webinar, eller ii) kunne deltage i det pågældende webinar.

5 DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
    Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

  • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på GDPR, art. 6.1.e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
  • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Plesner på via email studentercamp@plesner.com eller telefon +45 3312 1133.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 20.02.2020