Plesners rekrutteringspolitik

I forbindelse med rekrutteringsprocessen hos Plesner behandler vi personoplysninger om dig. Plesner er dataansvarlig med hensyn til personoplysningerne, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vi benytter et rekrutteringssystem i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Formålet med anvendelsen er at gøre rekrutteringsprocessen lettere for både dig og Plesner. Ved brugen af rekrutteringssystemet modtager Plesner personoplysninger fra ansøgerne og vil behandle disse som et led i vurderingen af ansøgerens kompetencer og kvalifikationer i forhold til den relevante stilling.

Nedenfor har vi redegjort for, til hvilke formål og på hvilke retsgrundlag, vi behandler dine personoplysninger med reference til databeskyttelsesforordningen ("GDPR") og databeskyttelsesloven ("DBL").

1 Behandling af personoplysninger

De personoplysninger, vi behandler, vil være de oplysninger, du fremsender (eller som indhentes via en reference) og vil omfatte: ansøgning, CV, referencer, karakterudskrifter og evt. øvrige bilag, som du frivilligt vælger at sende til os. Der behandles ikke følsomme personoplysninger om dig. Vi beder om, at du overstreger eventuelle CPR-numre på karakterudskrifter mv., da vi ikke har brug for at kende dit CPR-nummer.

Vi behandler dine personoplysninger efter interesseafvejningsreglen (GDPR art. 6.1.f), hvor vores legitime interesse er at kunne behandle din ansøgning samt opbevare dine personoplysninger med henblik på et senere rekrutteringsforløb.

I forbindelse med rekrutteringsforløbet vil du blive bedt om at gennemføre test, og dette vil indgå i vores bedømmelse af din ansøgning. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke (GDPR art. 6.1.a). Dertil vil du også blive bedt om at medbringe din straffeattest i rekrutteringsforløbet. Her er retsgrundlaget samtykke (DBL §8, stk. 3, jf. GDPR art. 10).

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er baseret på din anmodning, om at vi skal behandle din ansøgning samt CV forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt (GDPR art. 6.1.b). 

2 Opbevaring og sletning

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil behandlingen af den specifikke stilling er besat. Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Plesner, vil dine oplysninger overgå til personalemappen og vil dermed følge Plesners slettepolitik for denne.

Hvis du ikke bliver tilbudt en stilling, opbevarer vi på baggrund af en legitim interesse (GDPR art. 6.1.f) dine oplysninger i op til 6 måneder efter vores afslag, hvorefter de slettes.

Når du ansøger uopfordret, vil du modtage en mail, hvor vi beder om dit samtykke til at opbevare din ansøgning i 6 måneder, såfremt vi vurderer, at der på et senere tidspunkt kunne være en relevant stilling.

3 Dine rettigheder

Du har ret til at henvende dig til os for at anmode om at få indsigt i, berigtige eller slette de personoplysninger, vi behandler om dig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, uden at dette påvirker lovligheden af behandlingen forud for tilbagekaldelsen. Endelig har du ret til at bede om at modtage de oplysninger, du selv har givet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 

Bemærk at der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder.

4 Klagemulighed

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen eller få behandlingen begrænset, og til at klage til Datatilsynet.

5 Kontakt

Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller du eventuelt har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Plesner Advokatpartnerselskab
Amerika Plads 37
2100 København Ø
+45 33 12 11 33
Plesner@plesner.dk

Denne rekrutteringspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og retspraksisændringer på databeskyttelsesområdet.

Senest opdateret: 23. marts 2023
 

Hvilken stilling vil du søge?