10 gode råd til eksamensforberedelsen

Jurastudiet er et meget tekstungt studie, der stiller store krav til din eksamensforberedelse. Her får du 10 gode råd, som måske kan hjælpe dig lidt på vej.

1. Forberedelse
Som de fleste ved, er god forberedelse den sikreste vej til en god præstation. Jo bedre du er inde i stoffet, des flere spørgsmål vil du kunne svare på. Husk dog at det er vigtigere at forstå stoffet end blot at læse det. Afsæt derfor mere tid til de svære dele og mindre til de nemme dele. Prioritér tiden så du er helt sikker på, at du forstår de vigtigste pointer i pensum.

2. Læsegruppe
Brug en læsegruppe eller læsemakker til at få nye inputs og gode vinkler, som du kan bruge til eksamen. Samtidig kan du få feedback på dine egne idéer og få øvet dine formuleringer. Vær ikke bange for at dele din viden og erfaring - du kan få mindst lige så meget igen ved at være åben for at hjælpe. 

3. Undgå stress - husk pauser
Strukturer dit stof og din tid til eksamenslæsning. Det modvirker stress og giver en fornemmelse af overblik. Lav fx et ugeskema med realistiske mål for læsningen. Husk at indlægge pauser hvor hjernen kan slappe af, og du kan reflektere over alt det, du har læst. Det er måske her, du får de gode idéer til guldkorn, du kan tage med til eksamen.

4. Undgå nervøsitet
Nervøsitet kan virke hæmmende for din forberedelse og din præstation. Motion og afspænding løsner op for de kropslige reaktioner på nervøsitet. Du kan også lukke øjnene i 2 minutter og slappe af i ryg, skulder og nakke. Det gør eksamensforberedelsen mindre højtideligt og du får fornyet energi.
Til selve eksamenen skal du huske, at eksaminator og censor stiller spørgsmål for at hjælpe dig med at præstere dit bedste.

5. Aktiv akademisk læsning
Inden eksamen skal du forholde dig til store mængder tekst i forbindelse med undervisning, oplæg og opgaveskrivning. Noget skal læses grundigt, andet skal ikke.
Metoden aktiv læsning hjælper dig med at vurdere hvor dybt du skal sætte dig ind i en tekst. På den måde bruger du din tid mest hensigtsmæssigt, og du får så meget som muligt ud af din studielæsning. Se en video om aktiv akademisk læsning her.

6. Overspringshandlinger
Overspringshandlinger er uundgåelige. Men så længe de bruges konstruktivt, kan de give dig netop den energi, du har behov for. Lav dine overspringshandlinger om til lovlige pauser og sæt en tidsbegrænsning på dem. På den måde kan du strukturere dem og sikre, at de ikke tager overhånd. Tænk over hvorfor du ikke kan holde koncentrationen og hvad der skal til for, at du igen kan fokusere.

7. Guldkorn
Til alle fag er det vigtigt at huske nogle af de guldkorn, som underviseren har givet i løbet af året, eller som du selv har forberedt. Skriv dine guldkorn ned, så du har dem klar til eksamen og kan imponere ved eksamensbordet. Du kan også have et afsluttende guldkorn klar, hvis underviser eller censor spørger, om du har mere at tilføje til sidst.

8. Præsentationsteknik
Det kan være grænseoverskridende at øve sit mundtlige oplæg. Du kan med fordel øve det ved hjælp af webcam, så du kan se, om stemmeføring, taletempo og gestik med til at styrke dine budskaber. Strukturer tiden til den skriftlige eksamen på forhånd, så du sikrer, at du ikke kommer i tidskneb. Hvor lang tid vil du bruge på at læse opgaven igennem, og hvor lang tid på at løse den?

9. Tænk som din underviser
Hvis du er i tvivl om, hvordan du vil fremlægge noget svært stof, så tænk over hvordan din underviser ville have fremlagt det. Bruger din underviser særlige metoder, som fungerer godt til at formidle svært stof? Inden eksamen kan du forberede 10 mulige spørgsmål, som din underviser eller censor kunne finde på at spørge om. På den måde har du tænkt eksamenssituationen igennem på forhånd, og har måske gode samtaleemner klar i baghånden, som underviser og censor ikke forventer. 

10. Evaluer
Tag dig tid til at evaluere processen og resultatet, når eksamen er ovre. Hvad virkede godt, hvad virkede skidt? Hvad skal du huske til næste gang? Skriv evt. dine tanker ned, så du kan læse dem igennem inden næste gang, du skal til eksamen.