PLESNER CAMPUS

- er skabt ud fra devisen om, at øvelse gør mester. Der er plads til dig og dine spørgsmål, så du får mulighed for at udvikle dine praktiske juridiske færdigheder.

Lær af de bedste

Du møder Plesners egne advokatfuldmægtige, advokater og partnere, som fortæller om deres juridiske specialer og karriereveje, og du møder også eksterne eksperter.
International Consultant Alan Hodgart og dr.jur. Mads Bryde Andersen fortæller om henholdsvis internationale og nationale trends og muligheder inden for advokatbranchen, og vi sætter fokus på din karriere, når Anders Stahlschmidt, der har gjort karriere i en af Danmarks største virksomheder, med udgangspunkt i sin personlige historie fortæller om de forskellige karrieremuligheder som jurist i advokatbranchen generelt og som intern advokat i større virksomheder specielt.

Brug din viden i praksis
Du og de øvrige deltagere inddeles i hold med hver en vejleder. Sammen er I et 'advokatkontor'. I bliver af en fiktiv klient præsenteret for en række juridiske og kommercielle problemstillinger, som I skal løse i løbet af de første tre dage. Problemstillingerne er inspireret af de sager, en erhvervsadvokat arbejder med, og du og dit hold agerer advokater for jeres klient i en sag mod et af de andre hold. Vi har skabt en realistisk kulisse, hvor du også står over for modpartens advokat og mærker suset i en forhandlingssituation. Du får understreget betydningen af forberedelse, teamwork og kollegialt samarbejde, når du og dit hold- bistået af jeres vejleder - arbejder for at sikre jeres klient det bedste resultat.

Feedback til din videre karriere
PLESNER CAMPUS er en blanding af samarbejde på dit hold og deltagelse i forhandlingssituationer samt tilegnelse af praktiske juridiske færdigheder, der understøtter dit virke som erhvervsadvokat. Du får mulighed for at prøve dig selv af i praksis som erhvervsadvokat, du bliver præsenteret for forhandlingsteoriens guldkorn, og du modtager professionel feedback på din performance som forhandler og rådgiver af retoriker Janus Beyer.

PLESNER CAMPUS er fire dage fyldt med:

- Praktisk anvendelse af erhvervsjuridiske discipliner

- Faglige udfordringer om reelle juridiske problemstillinger

- Oplæg fra førende juridiske eksperter

- Samarbejde med andre topmotiverede studerende

- Professionel feedback på din performance

- Styrkelse af dine evner som rådgiver og forhandler

- Networking med de andre deltagere samt partnere, advokater og fuldmægtige i Plesner

Du udvider dit netværk fagligt og personligt.

En dygtig advokat forstår, at de bedste resultater skabes i samarbejde mellem kolleger, der kender og forstår hinanden godt. Derfor er PLESNER CAMPUS et mix af både faglige og sociale elementer.

Indkvartering
Du indkvarteres i en hotellejlighed på Hotel Adina. Indkvarteringen sker i 3 og 4 personers hotellejligheder, og vi sammensætter primært værelserne ud fra et kønsmæssigt og geografisk hensyn, så dine netværksmuligheder optimeres.

Sociale arrangementer
En kombination af faglige og sociale elementer skaber værdi for samarbejdet og sammenholdet kolleger i mellem. Det vil vi gerne vise deltagerne på PLESNER CAMPUS. Tre af dagene afsluttes derfor med et aftenarrangement, hvor du lærer de andre deltagere at kende på et mere personligt plan. Du får samtidig lejlighed til, på uformel basis, at tale med advokatfuldmægtige, advokater og partnere fra Plesner og høre mere om livet som erhvervsadvokat.

Festmiddag
Den sidste aften står i festens tegn. Du har tilbragt 4 intensive dage sammen med de øvrige deltagere og undervisere og PLESNER CAMPUS afsluttes med en festmiddag. Middagen foregår i Kobbertårnet, og da du først skal tjekke ud fra Hotel Adina lørdag morgen, er der også mulighed for at fortsætte aftenen i byen.

Praktiske oplysninger

Hvem deltager?
Vi modtager meget gerne ansøgninger fra jurastuderende i hele Danmark. PLESNER CAMPUS er populært for både jurastuderende på bachelordelen og studerende, der er på jurastudiets overbygning. Vi lægger vægt på faglige kompetencer, men også personlige interesseområder, øvrige kvalifikationer og anden relevant erfaring, når vi udvælger deltagerne.

Ansøgning
Du kan sende din ansøgning her.

Dato
PLESNER CAMPUS 2015 holdes fra den 25. august til den 28. august i Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der checkes ud fra Hotel Adina den 29. august.

Kursuspakke
Du modtager fuldt program, deltagerliste og materiale 1 - 2 uger før start.

Spørgsmål
Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte advokat Finn J. Lernø eller advokat Anders Friis.

 

PLESNER CAMPUS

Se billeder fra PLESNER CAMPUS 2014 på vores facebookside.