PLESNER CAMPUS 2017

PLESNER CAMPUS er skabt ud fra devisen om, at øvelse gør mester. Der er plads til dig og dine spørgsmål, så du får mulighed for at udvikle dine praktiske juridiske færdigheder.

Lær af de bedste

Du møder Plesners egne advokatfuldmægtige, advokater og partnere, der deler ud af egne erfaringer, og du møder også eksterne eksperter.

International Consultant Alan Hodgart fortæller om internationale trends og muligheder inden for advokatbranchen. Vi sætter også fokus på din karriere, når Anders Stahlschmidt - der har gjort karriere i en af Danmarks største virksomheder - med udgangspunkt i sin personlige historie fortæller om karrieremulighederne som jurist i advokatbranchen generelt og særligt som intern advokat i større virksomheder.

Brug din viden i praksis

Du og de øvrige deltagere inddeles i hold med hver en vejleder. Sammen er I et 'advokatkontor'. En fiktiv klient præsenterer jer for en række juridiske og kommercielle problemstillinger, som I skal løse i løbet af de første tre dage. Problemstillingerne er inspireret af de sager, en erhvervsadvokat arbejder med, og du og dit hold agerer advokater for jeres klient i en sag mod et af de andre hold. Vi har skabt en realistisk kulisse, hvor du også står over for modpartens advokat og mærker suset i en forhandlingssituation. Du får understreget betydningen af forberedelse, teamwork og kollegialt samarbejde, når du og dit hold - bistået af jeres vejleder - arbejder for at sikre jeres klient det bedste resultat.

Feedback til din videre karriere

PLESNER CAMPUS er en blanding af samarbejde på dit hold og deltagelse i forhandlingssituationer samt tilegnelse af praktiske juridiske færdigheder, der understøtter dit virke som erhvervsadvokat. Du får mulighed for at prøve dig selv af i praksis som erhvervsadvokat, du bliver præsenteret for forhandlingsteoriens guldkorn, og du modtager professionel feedback på din performance som forhandler og rådgiver af retoriker Janus Beyer.

Du udvider dit netværk fagligt og personligt

En dygtig advokat forstår, at de bedste resultater skabes i samarbejde mellem kolleger, der kender og forstår hinanden godt. Derfor er PLESNER CAMPUS et mix af både faglige og sociale elementer. 

Indkvartering
Du indkvarteres i en hotellejlighed på Hotel Adina kun få skridt fra Plesner. Indkvarteringen sker i 3 og 4 personers hotellejligheder, og vi sammensætter primært værelserne ud fra et kønsmæssigt og geografisk hensyn, så dine netværksmuligheder optimeres.

Sociale arrangementer
En kombination af faglige og sociale elementer skaber værdi for samarbejdet og sammenholdet kollegaer i mellem. Det vil vi gerne vise deltagerne på PLESNER CAMPUS. Tre af dagene afsluttes derfor med et aftenarrangement, hvor du lærer de andre deltagere at kende på et mere personligt plan. Du får samtidig lejlighed til, på uformel basis, at tale med advokatfuldmægtige, advokater og partnere fra Plesner og høre mere om livet som erhvervsadvokat.

Festmiddag
Den sidste aften står i festens tegn. Du har tilbragt 4 intensive dage sammen med de øvrige deltagere og undervisere, og PLESNER CAMPUS afsluttes med en festmiddag. Middagen foregår i Kobbertårnet, og da du først skal tjekke ud fra Hotel Adina lørdag morgen, er der også mulighed for at fortsætte aftenen i byen.

Praktiske oplysninger

Hvem deltager?
Vi modtager meget gerne ansøgninger fra jurastuderende i hele Danmark. PLESNER CAMPUS er populært for både jurastuderende på bachelordelen og på kandidatdelen. Vi lægger vægt på faglige kompetencer, men også personlige interesseområder, øvrige kvalifikationer og anden relevant erfaring, når vi udvælger deltagerne.

Dato
PLESNER CAMPUS 2017 holdes fra den 22. august til den 25. august i Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der checkes ud fra Hotel Adina lørdag den 26. august. 

Ansøgning
Du sender din ansøgning samt relevante bilag her. Hvis du vil være sikker på at komme i betragtning til en plads på PLESNER CAMPUS 2017, skal du sende din ansøgning inden den 19. juni 2017.

Kursuspakke
Du modtager fuldt program, deltagerliste og materiale 1 - 2 uger før start.

Spørgsmål
Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte advokat Finn J. Lernø eller advokat Niklas Korsgaard Christensen.

Se billeder fra PLESNER CAMPUS 2016 på vores facebookside.