Skal du være med i verdens mest prestigefyldte processpil?

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – bedre kendt som "Vis Moot" eller "CISG- og voldgiftsprocesspillet" – er verdens største og mest prestigefyldte konkurrence for jurastuderende indenfor formuerettens område.

Processpillet handler om den internationale købelov, CISG, og afvikles som en international voldgiftssag på engelsk. I processpillet skal hvert hold lave to processkrifter – ét for hver af parterne i sagen – og procedere sagen foran en række internationale dommere i Wien i påskeugen. Især sidstnævnte er typisk en meget stor oplevelse for de studerende.

Konkurrencen har eksisteret i 29 år, og hvert år samler den studerende fra flere end 350 forskellige universiteter fra hele verden. Igen i år vil Københavns Universitet i samarbejde med advokatfirmaet Plesner etablere et Vis Moot-hold, der skal deltage i 2021-2022-udgaven af processpillet, som afvikles i perioden fra oktober 2021 til april 2022.

Processpillet er normeret til 15 ECTS. For at få merit for deltagelsen skal deltagerne gennemføre processpillet efter reglerne om projektorienterede forløb. Dette indebærer, at hver af deltagerne skal indlevere en projektrapport i juni 2022. Projektrapporten skal tage udgangspunkt i en faglig problemstilling med relation til processpillet, og i rapporten skal denne problemstilling behandles med samme faglighed som i et speciale.

Processpillet er en helt unik mulighed for at prøve kræfter med det praktiske advokatarbejde, og det giver samtidig mulighed for at møde andre studerende og praktikere i et internationalt og spændende miljø.

Deltagere
Processpillet strækker sig over to semestre og vil være særdeles tidskrævende. Der stilles samtidig høje krav til de studerendes faglige kunnen og samarbejdsevner. Deltagerne på Vis Moot-holdet skal derfor besidde følgende egenskaber: 

  • Kandidatstuderende (man skal senest starte på kandidatuddannelsen i efterårssemesteret 2021)
  • Gode skriftlige og oratoriske evner
  • Gode engelskkundskaber
  • Team player (dette kan ikke understreges nok)
  • Omstillingsparat (dette gælder navnlig for den mundtlige procedure)