Vilkår

Denne hjemmeside ejes og drives af Plesner Advokatpartnerselskab (herefer "Plesner"), Amerika Plads 37, 2100 København Ø, CVR-nr. 3847 7935, tlf. 3312 1133, fax 3312 0014, email: plesner@plesner.com

Plesner og advokaterne i Plesner er i medfør af Retsplejeloven underlagt Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk

Vilkår og betingelser for brug af www.plesner.com

Brugen af www.plesner.com (herefter "Hjemmesiden") er underlagt nedenstående betingelser. Såfremt du ikke kan acceptere betingelserne, beder vi dig forlade Hjemmesiden uden at gøre yderligere brug af den.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på Hjemmesiden gøres offentligt tilgængeligt i oplysningsøjemed. Plesner tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for gældende ret.

Indholdet er ikke ment som og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand, over hvilke Plesner ikke har kontrol.

Plesner tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Hjemmesiden ikke indeholder virus, orm, trojanske heste eller lignende. Plesner garanterer imidlertid ikke, at Hjemmesiden er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som er modtaget fra Hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra Hjemmesiden.

Links

Der må ikke frames eller deep-linkes til denne Hjemmeside. Det er tilladt at linke til Hjemmesidens forside på en loyal og ikke-konkurrerende måde.

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder. Du må alene benytte Hjemmesiden i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver dig. Enhver anden benyttelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Plesner.

Behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler personoplysninger i Plesners privatlivspolitik

Lovvalg og værneting

Brugen af denne Hjemmeside er undergivet dansk ret, og tvister, der udspringer af eller vedrører Hjemmesiden, skal behandles af de danske domstole.

Seneste insights

Flere insights