Revideret vejledning om intern viden i finansielle rapporter

Plesners Capital Markets Team inviterer til en gennemgang af Finanstilsynets reviderede vejledning ”Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden?” af 14. juni 2021.

Arrangementet er for dig eller den af dine kollegaer, som måtte have ansvaret for jeres børscompliance. Vi vil gennemgå den reviderede vejledning, samt drøfte relevante problemstillinger i en ”round table” diskussion på Microsoft Teams med andre interesserede inhouse-jurister og specialister fra Plesner. 

Gennem vores involvering i Danske Advokaters fagudvalg for kapitalmarkedsret har vi været med til at afgive høringssvar til forårets høringsudkast fra Finanstilsynet.

Vores gennemgang vil centrere sig om følgende punkter: 

  • Overordnet gennemgang af den reviderede vejledning
  • Gennemgang af de foreslåede ændringer, samt indhold af Danske Advokaters høringssvar
  • Ændrede langsigtede forventninger som intern viden
  • Drøftelse af bestyrelsens ledelsesmæssige skøns indflydelse på, hvornår information er intern viden
  • Finanstilsynets nyhedsbrev ”Kan en udsteder inddrage analytikeres forventninger i vurderingen af intern viden” af 27. maj 2019 i lyset af den reviderede vejledning
  • Praksis fra andre EU lande vedr. håndteringen af samspillet mellem MAR og regnskabstal
  • Relevante emner/problematikker fra høringssvar til vejledningen
  • Finanstilsynets praksis opretholdelse overfor eventuelle modstridende vejledninger fra ESMA

Tilmelding

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig gennemgangen af Finanstilsynets reviderede vejledning

*
*
*
*
*
Tidspunkt for deltagelse


*