Vores team inden for Commercial Real Estate er markedsledende i forhold til både transaktioner, projektudvikling og erhvervslejeret. Vi har ejendomsbranchens stærkeste netværk, som anvendes proaktivt sammen med vores høje, kommercielle indsigt til at skabe skræddersyede og kommercielt anvendelige løsninger for vores klienter.

Vi er kendt for at være ekstremt fokuserede på at sikre den rigtige proces gennem koordinering og forventningsafstemning med alle parter, hvilket sikrer et smidigt projekt- og transaktionsforløb og dermed en høj gennemførelsesrate. Tilgængelighed er et af vores kendetegn, og du vil altid mærke vores dedikation og passion.

Vi investerer tid og interesse i vores klienter og samarbejdspartnere, og vi opnår derigennem en detaljeret viden om klienternes virksomhed og om generelle markedsforhold. Der er en naturlig kobling mellem kapitalmarkederne og handel med fast ejendom, og vi skaber i samarbejde med vores samarbejdspartnere og klienter nye ejer- og samarbejdsformer, der tilgodeser denne kobling.

Samarbejdsformer

En central del af både transaktionssagerne og udviklingssagerne er samarbejdet mellem kapital og kompetence. Meget ofte er det evnen til at skabe samspillet, der gør forskellen mellem en gennemført transaktions- eller udviklingssag eller det modsatte.

Vi har specialiseret os i at sikre operationelle, balancerede og forventningsafstemte aftalekomplekser, som understøtter det kommercielle marked, som parternes aftaler skal anvendes i gennem et projekt- eller transaktionsforløb.

Vores klienter anvender os ofte som samlende rådgiver, der koordinerer og formidler alle rådgiveres viden for derigennem at sikre helhedsløsninger for klienterne.

I alle samarbejdsrelationer efterspørger vi proaktivt tilbagemeldinger, således at vi løbende kan tilpasse vores rådgivning til vores klienters behov, og udvikler os derigennem sammen med vores klienter og vores øvrige samarbejdspartnere.

Udviklingssagerne

Vi har arbejdet intensivt med at udvide vores forståelse af gennemførelsen af projektudviklingssager til at omfatte alle forhold i projektudviklingen - alt fra udarbejdelse af helhedsplaner og planer for forsyningsforhold, over modeller for samarbejde om selskabskapital, mezzaninkapital og seniorlån til forward funding og forward purchase modeller.

Både forhandlingen og gennemførelsen af entreprisesaftalen er for os en integreret del af en rådgivningsydelse såvel som det efterfølgende salg af den udviklede ejendom, hvad enten dette sker til en langsigtet investor eller eksempelvis som salg af projektboliger.

På baggrund af vores målrettede fokus har vi i dag en dybere forståelse end nogen i advokatbranchen af, hvorledes udviklingsprojekterne bedst og mest effektivt planlægges og gennemføres, og ikke mindst hvordan parternes aftaler skal sammensættes for at understøtte en hensigtsmæssig og kommerciel, bæredygtig projektudvikling.

Transaktionerne

På området for ejendomstransaktioner har vi specialiseret os i at kunne betjene de nationale og internationale kapitalfonde med de krav, som stilles til selskabs- og skattestrukturering, rapportering, rådgivning om det danske marked både juridisk og kommercielt og ikke mindst - for de udenlandske aktører - en introduktion til det danske ejendomsmarked.

Vi har en dyb viden om kapitalfondsstrukturer og rådgiver løbende såvel kapitalfonde og deres eventuelle joint venture partnere om fondsstrukturer og aflønningsformer.

Viden om kapitalfondes kapitalfremskaffelse er en integreret del af vores rådgivning om finansiering i forbindelse med transaktioner, og vores rådgivning strækker sig fra drøftelser om business casen til sikring af, at alle forhold under transaktionen er gennemført.

Rådgivning til danske, institutionelle investorer kræver en dyb og forankret viden om de regulatoriske krav, hvad enten den institutionelle investor foretager anlægs- eller projektinvesteringer. Vi anvender vores viden til at sikre helhedsløsninger, der virker i praksis.

Vi rådgiver derudover også om de indirekte investeringer, som institutionelle investorer måtte foretage i danske aktiver via eksempelvis alternative finansieringsprodukter (derivater, obligationer mv.), som joint ventures eller som traditionel lånefinansiering.

Erhvervslejeretten

Vores fokus på udvikling og innovation har sikret os en unik og struktureret viden om erhvervslejeretten, herunder markedslejeniveauer, kontrakt koncipering og mulige kontraktformer (koncession, sale- and lease back konstruktioner mv.) og projektudviklingslejeaftaler. Som en del af dette har vi opbygget vores egen database, som vi anvender løbende i både vores rådgivning og ved retssager.

Vi rådgiver særligt de større ejendomsejere og butikscenterejere og gennemfører i den forbindelse komplekse markedslejeforhøjelsessager, der er helt centrale for at bevare værdien af aktivet for ejendomsejerne.

Værdien af en ejendom er ikke højere end den lejekontrakt, som knytter sig til ejendommen. Vi skræddersyr lejekontrakten til pågældende projekt med det formål at sikre, at "en aftale er en aftale" - det vil sige, at den kan stå sin prøve ved domstolene og sikre afkastet og den aftalte leje - også i fremtiden.

Vi er på forkant med udviklingen både i retspraksis og kontrakt koncipering. Danmarks mest anvendte erhvervslejekontrakt har Plesner udarbejdet i samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark.

Ratings

 • "Highly professional, key insights, flexible and constructive. Allocates resources so the job can be done within agreed timeframes, to the point communication and although cases can be complicated, Plesner do not add to the complications"
   
  "Quick, competent, quality conscious and business-focused team, they know their client and their law and the businesses, and pleasant people to work with" 
   
  "Always ready, quick to follow up on requests. Sharp and up to date on relevant legal issues"
   
  "Always quick to see the big picture and understand complex issues. Nice to have the same point of contact. Good service in house and in all matters of correspondence" (2022)
 • Plesner convinces with its offering in real estate, often assisting with the acquisition and sale of a broad variety of real estate assets and portfolios throughout Denmark. Pension funds, international investors and developers as well as public entities belong to Plesner's excellent client roster (2022)
 • "They are solution-oriented, always assessing whether solutions requested are economically viable. They are always very professional"
   
  "The Plesner practise has broad expertise within real estate transactions and development and combined with the strengths of the construction team, Plesner has a true full service offering within real estate"
   
  "Great profile within the industry for both domestic and foreign players. Solid organisation and sufficient resources to cope with larger and more complex cases"
   
  "Highly skilled and experienced team, high quality, thoroughness and good commercial understanding. Availability and follow-up level is outstanding. Also a very ambitious team which strives for a good position in the market" (2021)
 • Exceptional practice handling all areas of real estate and construction law, with an emphasis on project development. Assists property owners, pension funds, international investors and developers with such issues as lease agreements, acquisitions and sales, commercial construction projects, dispute resolution and contract negotiation. Particularly well regarded for infrastructure construction projects.

  "The lawyers always offer hands-on case management"

  "They are approachable and accessible"

  "They are proactive and share their knowledge from previous deals with us" (2021)

 • "They understand how we think commercially and take this into account in the organisation of their legal assistance" (2020)
 • Exceptional practice handling all areas of real estate and construction law, with an emphasis on project development. Assists contractors, property owners, pension funds, international investors and developers with such issues as lease agreements, acquisitions and sales, commercial construction projects, dispute resolution and contract negotiation. Particularly well regarded for infrastructure construction projects.

  "The firm's lawyers have a holistic understanding of their clients, and thus a holistic approach to legal advisory"
   
  "Very experienced in the field and know the business" (2020)
 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm.
   
  "Plesner is noted for its work on high-profile transactions, projects and disputes" (2019)
 • Exceptional practice handling all areas of real estate and construction law, with an emphasis on project development. Assists a plethora of clients, including contractors, property owners, pension funds, international investors and developers with an exhaustive range of legal issues, such as lease agreements, acquisitions and sales, dispute resolution and contract negotiation. Particularly well regarded for infrastructure construction projects.

  "High degree of expertise and experience, in addition to great over-all business insight and understanding"
   
  "Plesner is absolutely one of the best teams in real estate, they are doing a great job" (2019)
 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm.

  Plesner is "one of the best" (2018)
 • "A great overall team, with great flexibility" (2018)
 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm.

  "Among the best in Denmark", Plesner's commercial real estate group is headed by Jakob Schou Midtgaard (2017)

 • Highly accomplished team handling all areas of real estate and construction law, with a focus on project development. Assists clients with dispute resolution, as well as on a wide range of real estate asset transactions. Acts for an enviable range of clients including contractors, architects, property owners, pension funds, international investors and developers.

  "Good counsellors who can cover everything. They are responsive, efficient, transparent and very commercial" (2017)
 • Within Real estate and construction, Plesner is a first tier firm (2016)

 • Impressive experience across real estate and noted excellence within transactions, financing and leasing. Formidable base of clients including international investors and pension funds, amongst others. Strong relationships with contractors, architects, engineers and developers within residential development and the construction industry.

  "They provide comprehensive and high-quality advice at very short notice. It is a pleasure to prepare and run court cases with them" (2015)
 • Acknowledged as a premier real estate practice, with a particular focus representing international investors and top domestic pension funds. Widely recognised for its impressive construction practice, representing contractors, engineers and architects.

  "The lawyers are great at combining commercial and legal points and are very responsive" (2014)

Se flere Se færre

Vores partnere

Seneste nyt om Commercial Real Estate

Læs alle insights om Commercial Real Estate