Compliance Audits

Vores compliance team besidder en unik erfaring og har et indgående kendskab til myndighedernes håndhævelse og måde at arbejde på og en stærkt specialiseret erfaring fra de forskellige faglige områder.

Virksomhederne oplever en udvidelse og skærpelse af reguleringen og strammere håndhævelse af reglerne. Dermed er der også en øget fokus på compliance. Danske virksomheder skal være opmærksomme på den danske lovgivning, der bliver stadigt mere omfattende og kompleks, og udenlandsk lovgivning, der i takt med øget globalisering og skærpede sanktioner får større og større betydning for virksomhederne.

Ved en compliance audit bliver virksomheden diskret gennemgået med henblik på en vurdering af, om virksomheden overholder lovgivningen, branchemæssige standarder eller interne retningslinjer. Plesner fremkommer med konkrete anbefalinger til, hvordan fremtidige overtrædelser kan undgås.

Plesners kompetencer inden for corporate compliance bunder i en kombination af erfaring fra anklagemyndigheden og SØIK og en bred vifte af specialiserede kompetencer fra de enkelte fagområder.

På den måde opnår virksomheden ikke alene et praktisk anvendeligt resultat af de gennemførte audits, men vi er også i stand til at anvise kommercielt hensigtsmæssige løsninger.

Seneste nyt om Corporate Compliance

Corporate Compliance