Corporate Compliance

Vores team rådgiver inden for alle områder af corporate compliance. Vi yder en rådgivning, hvor vi med erfaring fra myndighedssiden hjælper med at forebygge, undersøge og reagere på generelle og konkrete udfordringer i alle dele af organisationen og med fokus på samspillet mellem de juridiske og forretningsmæssige forhold.

Dansk erhvervsliv oplever strammere love, når det handler om økonomisk kriminalitet og strafferetlige sanktioner for særlovovertrædelser af en række love og EU-forskrifter. Plesner rådgiver om alle dele af erhvervsstrafferetten i forbindelse med myndighedernes tilsyn, kontrol og håndhævelse, herunder om nødvendigt ved at repræsentere klienten som forsvarer.

Plesners kompetencer inden for corporate compliance bunder i en kombination af erfaring fra anklagemyndigheden, SØIK, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og en bred vifte af specialiserede kompetencer. Vores team består af højt kvalificerede og erfarne jurister inden for compliance, undersøgelser og straffesager. Teamet arbejder tæt sammen med advokater fra alle relevante specialområder.

Der er fra myndighedernes side i stigende omfang fokus på håndhævelse, og her er det nødvendigt at kunne supplere med den særlige strafferetlige og -processuelle ekspertise - ikke bare om reglernes anvendelse - men i særdeleshed også om myndighedernes konkrete ageren ved førelsen af disse straffesager. Ved tilknytningen af tidligere vicestatsadvokat Hans Fogtdal fra SØIK og hans betydelige indsigt i myndighedernes arbejdsform og ageren har Plesner et vigtigt aktiv.

Plesner rådgiver herunder også om antikorruption, hvidvask og handelsrestriktioner. Vi baserer vores rådgivning på et indgående kendskab til den stadig mere komplekse og detaljerede lovgivning og myndighedernes konkrete ageren.

Med mangeårig erfaring i undersøgelse af omfangsrige, komplicerede og ømtålelige forhold i virksomheder i alle størrelser, herunder af afdækning af økonomisk kriminalitet eller andre uregelmæssigheder, kan Plesner desuden sikre, at der er mulighed for at gennemføre en diskret, professionel og effektiv intern advokatundersøgelse, således at virksomhedens fortsatte drift sikres.

Vores partnere

Seneste nyt om Corporate Compliance