Federation International des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) har siden 1957 udgivet standardkontrakter, som i dag anses for nogle af de mest anvendte internationale standardkontrakter inden for energi-, infrastruktur- og byggesektoren. Eksempelvis bruges de ofte ved anlægsarbejder for både vindmølleparker, solenergiprojekter, transportinfrastruktur, kraftværker og endda olie- og gasraffinaderier.

FIDIC kontrakternes succes stammer i særdeleshed fra deres brede anvendelsesområde på tværs af flere forskellige retssystemer, at de er velkendte for markedsdeltagerne - herunder også financier - og at de er blevet opdateret løbende for at tilpasse sig markedet.

De tre mest fremtrædende standardkontrakter stammer fra den såkaldte FIDIC ”Rainbow Suite”, der blev lanceret i 1999 og opdateret i 2017 til den aktuelle 2. version. ”Rainbow Suite” indeholder Red, Yellow og Silver book, som hver især har følgende karakteristika:

 • Red Book (Construction) anvendes generelt ved traditionelle projekter, hvor bygherren er ansvarlig for design og projektering.
 • Yellow Book (Plant & Design/Build) anvendes generelt ved elektriske og mekaniske anlæg samt ved projekter, hvor entreprenøren er ansvarlig for design og projektering.
 • Silver Book (EPC/Turnkey) er en fastpris EPC (Engineering, Procurement & Construction) kontrakt, der generelt anvendes til projekter, hvor entreprenøren påtager sig det fulde ansvar for design, projektering, indkøb og opførelse af anlægget.

Det er vigtigt at pointere, at der ved udarbejdelsen af den specifikke anlægskontrakt ofte sker modificeringer af FIDIC standardkontrakterne, som reflekterer bestemte omstændigheder ved det enkelte projekt. Standardkontrakterne udgør derfor alene et udgangspunkt for den enkelte kontrakt.

Yderligere information om FIDIC standardkontrakterne kan ses i Insights nedenfor. 

De senere år har Plesners Energi-, Infrastruktur og Entrepriseteam assisteret flere klienter med FIDIC regelsættet, herunder anvendelse af FIDIC kontrakter, både med hensyn til forhandling og indgåelse af kontrakter under FIDIC, efterfølgende kontraktstyring samt i forbindelse med eventuelle tvister. Nogle af disse projekter er:

 • Etablering af Femern Bælt, der er en fast forbindelse fra Danmark til Tyskland
 • Baltic Pipe projektet, der er en gasrørledning fra Polen til Norge gennem dansk territorium
 • Udvikling af en stor kompressorstation i Everdrup
 • Udvikling af Sprogø Vindmøllepark
 • Etablering af veje i Tanzania, Zambia og Jamaica
 • Udvikling af lufthavne i Bahamas og Mozambique
 • Etablering af havnefaciliteter i Polen
 • Etablering af en dæmning i Mellemamerika

Hvis du har spørgsmål til FIDIC standardkontrakterne eller andre beslægtede spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vores FIDIC team

Seneste nyt om FIDIC

FIDIC