Plesner besidder betydelig erfaring i anvendelsen af interne advokatundersøgelser. Vi gennemfører løbende større undersøgelser af usædvanlige begivenheder hos virksomheder. På baggrund af erfaringerne og vores høje kvalitet inden for alle retsområder kan vi tilbyde uvildige, objektive og grundige undersøgelser.

Ikke sjældent oplever virksomheder mistanke om, at virksomheden har været offer for eller selv har været involveret i uregelmæssigheder af alvorlig karakter - og derfor har behov for at få undersøgt mistanken nærmere. Der kan være tale om meget forskelligartede forhold. I nogle tilfælde kan mistanken gå på, om virksomheden har været udsat for berigelseskriminalitet, mens det i andre tilfælde kan være, at virksomheden har været udsat for industrispionage eller cybercrime. Eller det kan være at virksomheden selv kan have deltaget i strafferetlige overtrædelser eller anden uetisk adfærd.

Ofte vil der, når der opstår behov for at gennemføre en intern undersøgelse, tillige være usikkerhed om, i hvilket omfang virksomhedens egne medarbejdere, herunder måske ledende medarbejdere, har været involveret i uregelmæssighederne.


Det er en vanskelig vurdering, hvorvidt der skal foretages en undersøgelse af virksomheden selv, eller om en advokatundersøgelse er det mest hensigtsmæssige. Plesner rådgiver om fordele og ulemper ved anvendelse af de forskellige undersøgelsesformer, ligesom vi i forbindelse med undersøgelsen sikrer, at den gennemføres på en effektiv, grundig og betryggende måde.

Plesners kompetence vedrørende anvendelse af advokatundersøgelser gælder bl.a. foretagelse af afhøringer/interviews og granskning af omfattende bilagsmateriale, således at HR-mæssige og persondataretlige udfordringer håndteres hensigtsmæssigt. Herudover har vi etableret et tæt samarbejde med andre eksterne eksperter, såsom revisorer og andre forensic-specialister.

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet