De seneste år har såvel nationale som udenlandske myndigheder haft et skærpet fokus på håndhævelse af reguleringen inden for en lang række områder, herunder det kapitalmarkedsretlige område (f.eks. værdipapirhandel, markedsmisbrug, insiderhandel, kursmanipulation m.fl.), anti-korruption, anti-hvidvask, m.fl.

Det intensiverede fokus på retshåndhævelse gør det nødvendigt for virksomheder at have et beredskab, som er i stand til at håndtere de processuelle aspekter af en strafferetlig efterforskning. Et fokusområde er den potentielle situation, hvor virksomheden bliver genstand for politiets ransagning og beslaglæggelse. 

Plesner bistår virksomheder med at håndtere såvel anmeldte som uanmeldte besøg fra politiet, herunder National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK, det tidligere SØIK).

I den forbindelse har Plesner udarbejdet en Ransagningsmanual, som indeholder en udførlig vejledning til, hvordan virksomheder bør forholde sig inden, under og efter en ransagning/beslaglæggelse.  

I det omfang der er tale om et dawn raid inden for konkurrenceretten vil vores specialister i EU- og Konkurrenceret bistå med processen. 

Bestil Plesners ransagningsmanual

Det er helt afgørende, at en virksomhed er i stand til at reagere hurtigt og effektivt i tilfælde af en ransagning/beslaglæggelse. 

Vil du være optimalt forberedt, så klik på billedet nedenfor for at bestille Plesners ransagningsmanual.

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet