I en lang række tilfælde kan der hos ledelsen i en virksomhed eller myndighed opstå et behov for at indlede en undersøgelse af et eller flere forhold i organisationen. Behovet kan være aktualiseret af en mistanke om kriminel eller anden uacceptabel adfærd, herunder som følge af en whistleblower-henvendelse, offentlig debat, tilfældighed, m.fl. En undersøgelse kan være relevant for den organisation, som potentielt er/har været involveret i en ulovlig/uønsket adfærd, såvel som den organisation det er gået udover.

I Plesner har vi betydelig erfaring med udførelse af advokatundersøgelser samt med rådgivning af klienter, som selv ønsker at iværksætte interne undersøgelser i deres organisation. 

Vi gennemfører løbende større undersøgelser for både virksomheder og myndigheder og er, med vores team af advokater og professionelle rådgivere førende inden for deres felt, herunder Persondataret, Dispute Resolution, Ansættelses- og Arbejdsret, Bank og Finans, Capital Markets m.fl., i stand til at levere en professionel og solid rådgivning, som passer til det konkrete behov hos vores klienter. Vi arbejder således tæt sammen med husets specialistafdelinger, hvorved vi sikrer høj kvalitet og tværfaglighed i undersøgelsen med inddragelse af relevant regulering inden for det/de pågældende retsområde(r), som er i spil. 

Plesners team er uddannet i projektledelse- og styring og vores arbejde med advokatundersøgelser tager altid udgangspunkt i Plesners best practice, som supplerer Advokatrådets vejledning for advokatundersøgelser. På den måde sikrer vi høj faglighed, saglighed og hensyntagen til de medvirkendes juridiske rettigheder.  

Vi forventningsafstemmer ift. rammer, omfang og tidsplan samt rådgiver om fordele og ulemper ved anvendelse af de forskellige undersøgelsesformer. Vi rådgiver klienterne om, hvilke nødvendige foranstaltninger, som bør iværksættes før, under og efter undersøgelsen. 

Nogle undersøgelser vil i sagens natur finde sted samtidig med, at politiet eller anden myndighed undersøger sagen, og Plesner bistår i den forbindelse også vores klienter med den løbende myndighedsdialog. 

Vores bistand inden for undersøgelser - såvel advokatundersøgelser som interne undersøgelser - omfatter bl.a.:  

  • Indsamling, opbevaring, strukturering og analysering af data
  • Forberedelse og afvikling af interviews med berørte og involverede
  • Retlige og faktiske analyser, herunder vurdering i forhold til risikoen for et strafferetligt/erstatningsretligt ansvar 
  • Konklusioner og anbefalinger, afrapportering samt rådgivning om eventuel oplysningsforpligtelse/offentliggørelse og evt. input til pressehåndtering
  • Opfølgende rådgivning, håndtering af potentielle myndighedssager eller civile søgsmål i anledning af forhold afdækket ved undersøgelsen 
  • Rådgivning om tiltag hos klienten, som fremadrettet kan sikre en stærk og sund virksomhedskultur 

Highlights

Se Erhvervsstrafferet og Undersøgelser

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet