EU- og Konkurrenceret

Plesners EU- og konkurrenceretsteam er markedsførende, navnlig i relation til komplekse sager, som involverer betydelige beløb. Udgangspunktet for vores højt specialiserede teams arbejde er en klar bevidsthed om ægte teamwork og konstant udfordrende opfattelser, metoder og analyser. Teamet er sammensat af økonomer og tidligere dommere, herunder den tidligere retspræsident ved Den Europæiske Unions Ret i Første Instans, Bo Vesterdorf.

Det mest erfarne team i Danmark

Vi er et team af højt specialiserede partnere, advokater og økonomer med erfaring fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, anklagemyndigheden, danske og europæiske domstole, Justitsministeriet, Klagenævnet for Udbud, Københavns Universitet, Copenhagen Business School og erhvervslivet, bl.a. virksomheder som DONG Energy og Carlsberg.

Plesners konkurrenceretsteam omfatter bl.a. den tidligere retspræsident ved Den Europæiske Unions Ret i Første Instans, Bo Vesterdorf, der har været dommer ved retten i 18 år, heraf 10 år (tre valgperioder i træk) som retspræsident. Gennem varetagelsen af dette embede har han været medvirkende til at udvikle EU's konkurrenceret og EU-retten generelt.

Stærk økonomisk ekspertise er afgørende for teamets succes

Økonomi er i dag en fuldt integreret og grundlæggende del af konkurrenceretten, og økonomiske teorier og analyser indgår som et væsentligt element i det daglige arbejde på området. Plesners konkurrenceretsteam omfatter derfor en række medarbejdere med højt specialiseret økonomisk ekspertise, således at teamet er i stand til at yde optimal rådgivning i konkurrenceretlige sager, som involverer komplekse økonomiske aspekter. Erfaringen har vist, at det tætte samspil mellem teamets økonomer og advokater skaber særlige værdi for klienterne, bl.a. i relation til de omfattende strategiske overvejelser, der f.eks. skal foretages i forbindelse med komplekse kartel- og erstatningssager.

Teamet er markedsførende, navnlig i relation til de mest komplekse sager

Plesner har spillet en rolle i de fleste af de vigtige kartelsager, der har været behandlet af de danske konkurrencemyndigheder, og størstedelen af de EU-kartelsager, som danske virksomheder har været involveret i. Plesner er det eneste danske advokatfirma, som både har deltaget i EU-Kommissionens leniency-procedure (samarbejdsmeddelelsen) og Kommissionens forligsprocedure i kartelsager.

Vi har erfaring fra et betydeligt antal af de vigtigste sager om misbrug af dominerende stilling, bl.a. den hidtil største misbrugssag i Danmark.
Teamet beskæftiger sig med en række vigtige konkurrenceretlige erstatningssager, bl.a. Danmarks hidtil største kartelsag og Danmarks hidtil største erstatningssag vedrørende misbrug af dominerende stilling. Desuden er teamet involveret i en række erstatningssager på kartelområdet, bl.a. i USA, Canada, Storbritannien og Tyskland.

Teamet har arbejdet på nogle af de mest komplekse sager om fusionskontrol, herunder sager, der medførte gennemførelse af tilsagn om afhændelser, og har meget stor viden om alle aspekter af fusionskontrol i henhold til både de danske regler og EU-reglerne. Teamet var involveret i en af de største rettede emissioner i Europa nogen sinde.

Teamets erfaringer fra de danske domstole og fra anklagemyndigheden spiller en væsentlig rolle i straffesager. Plesner har med stor succes forsvaret klienter i retten over for anklagemyndigheden.

Fra sin tid som dommer ved EU-Retten har Bo Vesterdorf desuden en unik og omfattende erfaring med internationale kartelsager (f.eks. Polypropylene og Cartonboard), nogle af de vigtigste misbrugssager (f.eks. Hilti, Magill og Microsoft) og sager om fusionskontrol (f.eks. Gencor, Airtours og Tetra Laval).

Andre vigtige områder, hvor teamet har stor ekspertise, omfatter alle former for aftaler, statsstøtte og compliance.

Highlights

 • Danfoss A/S - repræsenterede Danfoss i sagen om køleskabskompressorer, som involverede en række undersøgelser foretaget af EU-Kommissionen, de amerikanske myndigheder og adskillige andre nationale konkurrencemyndigheder. Det var en af de første kartelsager, der blev afgjort efter EU-Kommissionens nye forligsprocedure. Teamet koordinerer også og er dybt involveret i opfølgende erstatningssager, både individuelle og kollektive søgsmål, i flere jurisdiktioner
 • KODA - repræsenterede med succes det danske forvaltningsselskab ved EU-Retten i en sag, der blev anlagt for at få annulleret EU-Kommissionens afgørelse om påståede former for konkurrencebegrænsende adfærd blandt forvaltningsselskaber (CISAC)
 • DSV A/S - involveret i den tværatlantiske undersøgelse i kølvandet på Air Cargo samt bistand med et efterfølgende kollektivt erstatningssøgsmål
 • Lokalbanksagen - repræsenterede syv danske pengeinstitutter i den såkaldte Lokalbanksag og fik medhold. Alle alvorlige påstande, som Konkurrencestyrelsen havde fremsat mod de syv lokalbanker om kartelvirksomhed, aftaler om markedsopdeling og priskoordinering, blev afvist af Konkurrenceankenævnet
 • Dansk Rørindustri - repræsenterede Dansk Rørindustri i rørkartelsagen om præisolerede rør, en af de første EU-kartelsager, der omfattede en dansk virksomhed. Sagen fastlagde en række vigtige konkurrenceretlige principper i EU-retten
 • DONG Energy A/S - repræsenterede DONG Energy, Elsam og E2 i en række komplekse retssager mod Konkurrenceankenævnet om den påståede opkrævning af urimeligt høje priser på elspotmarkedet i Danmark og i forhold til de efterfølgende erstatningskrav fra godt 1100 virksomheder. Sagskomplekset er det hidtil største i Danmark
 • Victor Hasselblad AB - repræsenterede Victor Hasselblad AB og fik medhold i en undersøgelse foretaget af EU-Kommissionen vedrørende påstanden om, at Hasselblad nægtede at tillade væsentlige immaterielle rettigheder og gjorde brug af kombinationssalg (bundling) – i lighed med Microsoft-sagen. Efter flere års undersøgelse blev klagen afvist af Kommissionen
 • E2 - repræsenterede E2 og fik medhold i en sag om opkrævning af urimeligt høje priser, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er citeret for at have udtalt, at det var en af de mest vidtrækkende sager, styrelsen havde behandlet i nyere tid
 • Skandinavisk Motor Co. A/S repræsenterede klienten i retten i en sag, hvor der blev rejst krav om erstatning som følge af misbrug af markedsstilling. Klienten fik medhold
 • Statoil Fuel & Retail - bistod Statoil Fuel & Retail med købet af Shells retail-, B2B- og flybrændstofforretning
 • EY - bistod med overtagelsen af KPMG Danmark. Fusionen blev i fase II godkendt med tilsagn af Konkurrencerådet
 • A.P. Møller - Mærsk A/S - bistod med salget af Norfolk Holdings til DFDS og med A.P. Møller - Mærsk's erhvervelse af en minoritetsaktiepost i DFDS.
 • Telenor - bistod med sammenlægningen af Telenors og Telias mobilnetværk, 2G, 3G og 4G (LTE), i et fælles netværk
 • Nordic Capital - bistod med erhvervelsen af butikskæden Sportmaster, Danmarks største sportskæde, som i dag omfatter over 40 tidligere uafhængige virksomheder
 • Post Danmark A/S - bistod den danske postoperatør med at anmelde fusionen med virksomhedens svenske modpart til EU-Kommissionen. Omfattede bl.a. rådgivning om tilsagn og udpegning af repræsentanter
 • DONG Energy A/S - bistod det statsejede selskab med kapitaltilførsel fra bl.a. Goldman Sachs. Dette var en af de hidtil største kapitaludvidelser i Europa. Arbejdet omfattede desuden rådgivning om statsstøtte og fusionsanmeldelse til Europa-Kommissionen
 • FIH Erhvervsbank A/S - ydede bistand i relation til aftalen med Finansiel Stabilitet (den danske stat) vedrørende Bankpakke 5 og den efterfølgende anmeldelse af denne støtte til EU-Kommissionen
 • Innovationsfonden - bistod Danmarks største statsejede fond med at skabe ordentlige IPR-rammer i overensstemmelse med reglerne for statsstøtte for udbetaling af fondens midler til private virksomheder og universiteter med henblik på udvikling af nye og vigtige teknologier
 • Skandinavisk Motor Co. A/S - repræsenterede importøren af Audi ved EU-Domstolen i sag C-125/05 Vulcan Silkeborg vedrørende fortolkningen af motorkøretøjsforordningen og fik medhold
 • Levi's - forsvarede Levi's i retten over for anklagemyndigheden og fik medhold i sagen. Levi's var tiltalt for ulovlig anvendelse af bindende videresalgspriser, men blev frifundet
 • Weber-Stephen Nordic ApS - repræsenterede Weber-Stephen Nordic i en sag, hvor anklagemyndigheden undersøgte de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremsatte anbringender om, at Weber-Stephen Nordic ulovligt forsøgte at påvirke detailleddets salgspris. Klienten fik medhold i sagen

Ratings

 • Within EU and competition, Plesner is a first tier firm.

  Plesner fields "a deep bench of good competition lawyers", with "plenty of experience". (2019)

 • Renowned practice with exceptional expertise in complex cases related to abuse of dominance, damages and merger control. Acts on the full range of competition mandates, including cases with criminal aspects. Also noted for its experience in cartel cases and private placements. Clients gain access to the team's in-house economists, as well as lawyers with previous experience working in the Danish Competition & Consumer Authority. Recent work includes numerous cross-border merger filings and follow-on damages claims. Frequently engaged by financial institutions, government entities and utilities companies.

  "Extremely skilled lawyers who think strategically"

  "Very responsive and business-minded" (2019)
 • Within EU and competition, Plesner is a first tier firm.

  The three-partner department at Plesner is "among the best, if not the best" and handles the full array of competition law matters. It is praised for its "meticulous analysis of legal issues and understanding of complex facts". (2018)
 • Plesner is rated in the elite category.

  Plesners’s Danish competition practice enjoys an excellent reputation among its peers, largely thanks to practice head Gitte Holtsø and partner Christian Karhula Lauridsen. They work alongside partner Daniel Barry, senior consultant Bo Vesterdorf – a former judge of the European Court of Justice, who also consults for Herbert Smith Freehills in Brussels – nine associates and two economists. All together they provide competition advice to a range of high-profile international and domestic clients, and have worked on some of the largest and most complex competition cases in Denmark to date. (2018)

 • "The best in competition law".

  Impressed by the team's commitment and endurance on lengthy and demanding cases - "they never ran out of steam and enjoyed it all along". (2018)
 • Renowned practice with exceptional expertise in complex cases related to abuse of dominance, damages and merger control. Acts on the full range of competition mandates, including cases with criminal aspects. Also noted for its experience in cartel cases and private placements. Clients benefit from the lawyers' previous experience working in the national and European courts, as well as the Danish Competition & Consumer Authority.

  "They know our issues and can anticipate our needs. They have so many capable people in different areas and always provide the right expertise. They are also available and responsive."

  "We use them when we feel we need specialist knowledge. They are very thorough and provide a high level of service." (2017)
 • Within EU and competition, Plesner is a first tier firm

  Plesner's "very good" team primarily handles cartel investigations, merger control, state aid and abuse of dominance matters. (2017)

 • "We are extremely satisfied. The lawyers are available, timely and responsive."
  "The follow-up on cases is good and structured, and there is good communication between partners. There has never been any delay in delivering."
  "We consider it to be one of the best full-service firms."
  (2016)
 • Within EU and competition, Plesner is a first tier firm.

  Plesner's "highly specialised and experienced" competition law group has "extensive knowledge" of a broad range of industry sectors. (2016)

 • Plesner is rated in the elite category.

  Practice head Gitte Holtsø and partner Christian Karhula Lauridsen at Plesner enjoy excellent reputations. The firm also benefits from the expertise of former Court of First Instance judge Bo Vesterdorf, who is senior counsel. Overall, the group boasts a range of legal experience from the authority, the Danish public prosecutor’s office and the European Commission. (2015)

 • Standout team advising on complex, high-value cases with multi-jurisdictional aspects. Covers a diverse range of competition and procurement issues, acting on mergers, cartel and abuse of dominance cases. The team offers specific expertise relating to proceedings before the Danish Complaints Board for Public Procurement. (2015)
Se flere Se færre

Vores partnere

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret og Offentlige Indkøb

Læs alle insights om EU- og Konkurrenceret og Offentlige Indkøb