Plesner har længe været anerkendt af kolleger og klienter som et førende advokatfirma inden for den finansielle sektor og tæller blandt sine klienter alle større finansielle institutioner og udbydere af finansielle ydelser i markedet.

Vi bistår blandt andet:

  • Banker, 
  • Realkreditinstitutter, 
  • Livs- og skadesforsikringsselskaber, 
  • Arbejdsmarkeds- og firmapensionskasser, 
  • Alle typer af kapitalforvaltere, herunder fondsmæglerselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde
  • Udenlandske finansielle institutioner og filialer 

Vi har et af Danmarks største og mest specialiserede teams, der rådgiver banker om alle relevante regulatoriske forhold og vi er dybt specialiserede i den relevante sektorlovgivning, herunder CRR/CRD, Solvency II, MiFID, FAIF m.v. Læs mere om vores kompetencer inden for finansiel regulering.

På grund af vores brede eksponering har vi den fornødne erfaring til at tilpasse vores rådgivning til den konkrete situation med blik for både virksomhedens størrelse, ambitioner, marked osv. samtidig med, at vi har en god forståelse af best practice i relevante dele af den finansielle sektor.

Vi arbejder ofte i teams på tværs af vores specialer Ansættelsesret, Dispute Resolution, Forsikrings- og Pensionsret, M&A, EU- og Konkurrenceret, Persondataret, Selskabsret, Skatter og Afgifter samt Private Investment Funds.

Seneste insights

Flere insights