Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret yder rådgivning inden for alle områder af markedsførings- og forbrugerretten.

Markedsførings- og forbrugerretten er navnlig i løbet af de seneste år blevet tiltagende kompleks med talrige love og regler mv. og øget fokus på håndhævelse hos bl.a. Forbrugerombudsmanden.

Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret består af personer med erfaring fra bl.a. Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet, domstolene og industrien, hvilket giver os en unik indsigt i, hvordan sager vil blive håndteret og afgjort af myndighederne samt viden om industriens udfordringer og behov.

Vi har mangeårig erfaring med at yde løsningsbaseret rådgivning til både danske og udenlandske virksomheder i sager med markedsførings- og forbrugerretlige spørgsmål, hvilket både omfatter "compliance"-rådgivning og bistand i forbindelse med konflikter mellem erhvervsdrivende eller med myndigheder. Da sådanne sager ofte også indeholder f.eks. IP-retlige, persondataretlige, IT-retlige eller skatteretlige problemstillinger, er vi i kraft af vores viden og evne til at samarbejde på tværs af huset endvidere i stand til at yde en højt specialiseret og helhedsbaseret rådgivning, der giver svar på alle de spørgsmål, som en forespørgsel om markedsførings- og forbrugerret kan give anledning til.

Vi rådgiver og bistår vores klienter i forbindelse med bl.a.:

  • Tvister med konkurrenter og myndigheder
  • Gennemgang af kampagner, reklamer og andet markedsføringsmateriale
  • Udarbejdelse af brugervilkår til apps, hjemmesider, kundeklubber mv.
  • Gennemgang og udarbejdelse af samtykker mv.
  • Udarbejdelse af loyalitetsprogrammer
  • Datadrevet markedsføring
  • Forbrugerretlige spørgsmål i relation til kredit og betalingstjenester
  • Sparring i forbindelse med nye forretningsmodeller
  • Indhentelse af forhåndsbeskeder fra myndigheder

Vores specialister

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Se alle insights inden for Markedsførings- og Forbrugerret