Plesners team for Offentlige Indkøb er en del af vores EU- og konkurrenceretsgruppe. Vores team er et af de største og mest erfarne i Danmark og består af højt specialiserede partnere og juridiske medarbejdere.

To af vores juridiske medarbejdere har ved flere lejligheder været udlånt til udbudsafdelingen i energikoncernen Ørsted. Vi har desuden adgang til Bo Vesterdorfs imponerende viden og erfaring fra hans tidligere virke som retspræsident for Den Europæiske Unions Ret i Første Instans. EU-Retten behandler alle klager over offentlige kontrakter, der sendes i udbud af EU's institutioner. EU's institutioner er underlagt stort set de samme udbudsregler som dem, der gælder for udbydere i medlemsstaterne.

Gitte Holtsø har været udnævnt til sagkyndigt medlem af Klagenævnet for Udbud og er medlem af Danske Advokaters ekspertpanel for udbudsret.

Plesner rådgiver både ordregivere og leverandører om alle udbudsretlige aspekter inden for dansk ret og EU-retten, og vi bistår klienterne i alle faser af udbudsproceduren.

Klagenævnet for Udbud anvender en forholdsvis stram fortolkning af udbudsreglerne, og der skal udvises stor omhu ved udarbejdelse af udbudsbetingelser og tilbud. Teamets erfaringer i rådgivning af både leverandører og ordregivere er en stor fordel.

Udbudsret er et dynamisk forretningsområde, og der sker hele tiden en markant udvikling af både retspraksis og udbudsreglerne. Plesner afholder ofte seminarer om udbudsretlige spørgsmål, enten som åbne seminarer om nye regler eller ny retspraksis på området eller som klient-målrettede workshops, der er skræddersyede til klientens konkrete behov.

Teamet har stor erfaring med at rådgive klienter i sager, der behandles i Klagenævnet for Udbud, af EU-Kommissionen samt ved danske og europæiske domstole.

Highlights

 • Sund & Bælt Holding A/S - rådgivning om udbudsretlige spørgsmål vedrørende opførelsen af Femern Bælt-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland
 • Deutsche Bahn - i forbindelse med de danske og svenske transportmyndigheders omfattende udbud af togtrafikken omkring Øresund (Kystbanen)
 • Nokia Siemens Networks - i relation til Banedanmarks udbud af et nyt digitalt kommunikationssystem til den danske jernbanedrift (GSM-R)
 • Sund & Bælt Holding A/S med tilhørende datterselskaber - om udbudsrelaterede forhold i forbindelse med Storebæltsforbindelsen og Øresundsbroen
 • Københavns Metro - i  forbindelse med en klage over Metroselskabets udbud af Metro Cityringen i København, en af de største anlægsentrepriser i Danmark med en samlet værdi på omkring EUR 3 mia., bistod Plesner et konsortium bestående af de danske og tyske entreprenørvirksomheder
 • Q8 International - sikrede en meget sjælden afgørelse fra Klagenævnet for Udbud, som tillagde klagen opsættende virkning
 • Lægemiddelindustrien - bistod en lang række medicinalvirksomheder, som fik medhold i klagesager for Klagenævnet for Udbud, bl.a. Convatec, Baxter, Novartis Healthcare og Bristol Myers-Squibb
 • Roche Diagnostics - sikrede en meget sjælden afgørelse fra Klagenævnet for Udbud, som tillagde klagen opsættende virkning i en sag, hvor ordregivende myndighed havde undladt at sende en kontrakt i udbud
 • A/S Storebælt - i forbindelse med en sag for Klagenævnet for Udbud, hvor indklagede, A/S Storebælt, blev frifundet for kravet om erstatning
 • Berendsen Textil Service A/S - bistod selskabet i en sag for Klagenævnet for Udbud, som gav selskabet medhold

Ratings

 • Standout team advising on complex, high-value cases with multi-jurisdictional aspects. Covers a diverse range of competition and procurement issues, acting on mergers, cartel and abuse of dominance cases. The team offers specific expertise relating to proceedings before the Danish Complaints Board for Public Procurement.
  (2015)

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret og Offentlige Indkøb

Læs alle insights om EU- og Konkurrenceret og Offentlige Indkøb