Varetagelse af rollen som DPO

Alle myndigheder og nogle private virksomheder og andre organisationer skal udpege en databeskyttelsesrådgiver - en DPO (Data Protection Officer).

For dem som er forpligtet til at have en DPO, er der tale om et løbene krav. Hvis stillingen som DPO af forskellige årsager ikke kan eller ønskes besat med interne ressourcer, kan det være en løsning at outsource varetagelsen af DPO-rollen til Plesner i en periode.

Plesner har udviklet et koncept som understøtter varetagelsen af DPO´ens forskelligartede opgaver, som overordnet falder i følgende 3 kategorier:

  • Rådgive og vejlede
  • Kontrollere og overvåge
  • Kontakt og samarbejde med de registrerede (kunderne) og Datatilsynet

DPO´en skal være fast kontaktpunkt for og samarbejde med tilsynsmyndigheden (Datatilsynet). Dette samarbejde vil bl.a. kunne finde sted i forbindelse med klager, tilsynsbesøg og håndtering af datasikkerhedsbrister. 

Udfyldelsen af DPO-rollen vil afhænge af den konkrete virksomheds størrelse og kompleksitet, ligesom kompetence- og modenhedsniveauet i forhold til persondatabeskyttelse vil spille ind på de konkrete behov i relation til en ekstern DPO-løsning.   

Vi bistår gerne med midlertidig varetagelse af DPO-rollen. Servicen tilpasses i den forbindelse til den enkelte virksomheds behov indenfor de rammer, som følger af opgavebeskrivelsen i artikel 39 i persondataforordningen.  

Kontakt advokat, partner Michael Hopp, for at høre mere om Plesners varetagelse af rollen som DPO.

Seneste nyt om Persondata

Persondata