Ved valg af IT-rådgiver er det afgørende at vælge en advokat, som har en grundlæggende forståelse for IT, klientens forretning og indgående viden om juridiske karakter af kontrakttypen. Det har vores IT-team.

Vi bistår i forhold til alle typer af IT-kontrakter, herunder kontrakter om licens, support og vedligeholdelse, udvikling og implementering, cloud-computing kontrakter og andre IT-relaterede aftaler. 

Omdrejningspunktet for det hele er rettighedsspørgsmålet i form af som regel en licensaftale. Det er vigtigt, at klienten sikres ret til den nuværende brug og samtidig fremtidssikres i forhold til kommende brug, herunder eksempelvis slutkunders brug ved "gør-det-selv"-applikationer.

Aftaler om implementering og udvikling kan indgås ved anvendelse af en vandfaldsmodel med afsluttede faser, en agil eller iterativ model, hvor der arbejdes i gentagne udviklingsforløb eller en kombination heraf. Valg af metode er ofte centralt i forhold til, om projektet lykkes, og vi bistår med at vælge den rigtige model til projekt og sikre dens implementering i juridisk henseende. 

Mange virksomheder vælger at købe IT som en service i "skyen" ved indgåelse af cloud computing aftaler. Der er en række fordele ved denne form for aftaler, men tillige en række ulemper. Vi hjælper klienten i forbindelse med disse overvejelser og sikrer, at aftalen støtter op om klientens valg. 

Beskyttelse af persondata og datasikkerhed bliver i stadig større grad en væsentlig del af rådgivningen inden for IT og vores specialister inden for IT-kontraktret arbejder tæt sammen med vores specialister inden for persondataret og security & compliance. Som noget helt særligt kan vi således tilbyde en skræddersyet, integreret rådgivning, der ikke bare omfatter traditionel juridisk rådgivning, men tillige persondataretlige forhold og sikkerhedsforhold.

Ved større IT-projekter opstår der ikke sjældent konflikter undervejs, hvor parterne f.eks. bliver uenige om hvem af parterne som bærer skylden for forsinkelse og betaling for (ekstra)arbejde. Det er derfor vigtigt, at parternes kontrakt sikrer en fornuftig konfliktløsning, herunder med den fornødne hurtighed, således at projektet kan køre videre (næsten) uafhængigt heraf. Plesner bistår med at sikre konfliktløsningen på en god måde i kontrakterne og bistår, når konflikten er opstået.

Vores partnere

Seneste nyt om Teknologi-, Medie- og Teleret (TMT)

Teknologi-, medie- og teleret (TMT)