Vi har stor erfaring med og viden om alle områder inden for outsourcing

Vi bistår klienter inden for alle de områder, der normalt er genstand for outsourcing. Dette vedrører ikke mindst IT-drift (ITO) samt udvikling og vedligeholdelse af applikationer og support heraf (AD/AM). Det kan endvidere være outsourcing vedrørende forretningsprocesser (business proces outsourcing (BPO)), hvor opgaver med håndtering af en service som f.eks. kundesupport outsources. Endelig kan det dreje sig om facility management (FM) opgaver som kantine-, rengørings- og andre serviceopgaver, som håndteres af en leverandør.

Erfaringen på området peger på tre afgørende faktorer for om en outsourcing bliver en succes:

  • Har parterne ved indgåelsen af outsourcingaftalen afstemt forventningerne i forhold til ydelser, omfang, pris, kvalitet og andre vilkår?
  • Er parterne modne til at indgå i samarbejdet?
  • Er rammerne for styring og parternes faktiske styring af samarbejdet tilstrækkelig?

Det første punkt håndteres dels ved at indgå en passende detaljeret aftale, og dels ved at parterne ved aftaleindgåelsen hver især er helt åbne om forventningerne og om det, der kan og vil blive leveret under aftalen.

Det andet punkt om modenhed vedrører både kunden og leverandøren: Er kundens organisation parat til at tage imod ydelsen fra en ekstern leverandør med de begrænsninger, det giver? Og er leverandørens processer veldokumenterede, velafprøvede og tilstrækkelige til, at ydelserne kan leveres på et tilfredsstillende niveau?
 
Det tredje punkt om styring af samarbejdet er også gensidigt: Har parterne aftalt en passende og effektiv styringsramme? Og er parterne rent faktisk i stand til at monitorere og styre omfang, økonomi og kvalitet samt løbende og i rette tid at tilpasse ydelserne til kundens behov?

Plesner har som sin væsentligste ambition at sikre, at rådgivningen omfatter alle de nævnte aspekter af outsourcingen.

Vores partnere

Seneste nyt om Teknologi-, Medie- og Teleret (TMT)

Teknologi-, medie- og teleret (TMT)