Outsourcing er en kompleks proces og forudsætter, at de involverede parter - udover teknisk og kommerciel forståelse - også har erfaring med projektstyring samt udarbejdelse, forhandling og håndtering af komplekse kontrakter. En sådan bredt funderet ekspertise har vores team af outsourcing-specialister.

Vi er i stand til at rådgive om alle juridiske forhold relateret til en outsourcing - lige fra regulatoriske aspekter til overdragelse af aktiver til spørgsmål om medarbejderforhold.

En outsourcing indebærer en afgivelse af kontrol for kunden. Outsourcing-kontrakten skal sikre mod et sådant kontroltab, og samtidig give leverandøren den fornødne fleksibilitet. Det kan ofte være en vanskelig øvelse, idet der samtidig skal tages hensyn til den aftalte prismodel.

Vi udarbejder outsourcing-kontrakten med fokus på klientens businesscase, og vi bestræber os altid på at udarbejde en så operationel kontrakt som mulig, således kontrakten bliver et understøttende og aktivt benyttet værktøj i hele outsourcing-perioden.

Vores erfaring på området peger på tre afgørende faktorer for, om en outsourcing bliver en succes:

  • Har parterne ved indgåelsen af aftalen afstemt forventningerne i forhold til ydelser, omfang, pris, kvalitet og andre vilkår?
  • Er parterne modne til at indgå i samarbejdet?
  • Er rammerne for styring og parternes faktiske styring af samarbejdet tilstrækkelig?

Det første punkt håndteres dels ved at indgå en passende detaljeret aftale, og dels ved at parterne ved aftaleindgåelsen hver især er helt åbne om forventningerne og om det, der kan og vil blive leveret under aftalen.

Det andet punkt om modenhed vedrører både kunden og leverandøren: Er kundens organisation parat til at tage imod ydelsen fra en ekstern leverandør med de begrænsninger, det giver? Og er leverandørens processer veldokumenterede, velafprøvede og tilstrækkelige til, at ydelserne kan leveres på et tilfredsstillende niveau?

Det tredje punkt om styring af samarbejdet er også gensidigt: Har parterne aftalt en passende og effektiv styringsramme? Og er parterne rent faktisk i stand til at monitorere og styre omfang, økonomi og kvalitet samt løbende og i rette tid at tilpasse ydelserne til kundens behov?

På baggrund af vores indgående erfaring og ekspertise med outsourcing kan vi hjælpe med at finde de løsninger, der skal til allerede fra indkøbs- eller udbudsprocessen start til indgåelsen af den endelige aftale. 

Vores specialister

Seneste nyt om Teknologi & Outsourcing

Teknologi og Outsourcing