Vores rådgivning omfatter alle juridiske forhold inden for IT- og teleområdet, og vi har som vores væsentligste sigte, at den hjælp, vi kommer med, skal være brugbar og konkret anvendelig i netop den situation, som klienten befinder sig i.

På baggrund af vores indgående branchekendskab og mangeårige erfaring inden for IT- og teleområdet kan vi give en unik og værdiskabende rådgivning og fungere som sparringspartner for virksomhederne i juridisk og kommerciel henseende.

Beskyttelse af persondata og datasikkerhed bliver i stadig større grad en væsentlig del af rådgivningen inden for IT, og vores specialister inden for IT-kontraktret arbejder tæt sammen med vores specialister inden for persondataret og Security & Compliance. Som noget helt særligt kan vi således tilbyde en skræddersyet, integreret rådgivning, der ikke bare omfatter traditionel, juridisk rådgivning, men tillige persondataretlige aspekter og sikkerhedsforhold.

Vores team består af meget erfarne advokater med speciale inden for alle relevante, juridiske fagområder på IT- og teleområdet, og vi kan derfor hjælpe med alle typer af sager. Vores rådgivning vedrører såvel aftaleindgåelse som tvister samt anden rådgivning. Vi har en strategi om at nyttiggøre vores viden inden for tvisteløsning i forbindelse med de aftaler, vi indgår, med henblik på at sikre aftaler, der stiller klienterne bedst muligt i praksis.

Vores ekspertise omfatter blandt andet:

 • Outsourcing af drift, vedligeholdelse og/eller udvikling af IT-systemer
 • Alle typer af IT-aftaler, herunder aftaler om IT-udvikling, softwarelicens, implementering af systemer samt vedligeholdelse af IT-løsninger
 • Aftaler og integreret rådgivning om cloud computing tjenester, herunder vedrørende persondataretlige aspekter og sikkerhedskontroller
 • License management, herunder rådgivning vedrørende licens audit
 • Security & Compliance
 • Alle persondataretlige aspekter i forbindelse med anvendelse af IT-løsninger
 • Regulatoriske forhold vedrørende etablering og drift af en televirksomhed i Danmark
 • Wholesale kontrakter mellem teleselskaber om anvendelse af telekommunikationsforbindelser samt drift og vedligeholdelse af telekommunikationsforbindelser m.v.
 • Telekontrakter mellem teleselskaber og store kunder
 • Erhvervelse af licenser til drift af mobilnetværk
 • Konkurrence- og udbudsret i relation til IT- og teleaftaler
 • Investeringer i og virksomhedsoverdragelser vedrørende IT- og televirksomheder

Seneste insights

Flere insights