Vi har her på siden samlet vores svar på en række af de mest typiske spørgsmål vedrørende den fælles patentdomstol.

Generelle spørgsmål

1) Hvad indebærer den nye patentordning?
Læs svaretLuk

2) Hvornår træder den nye patentordning i kraft?
Læs svaretLuk

3) Hvilke lande deltager?
Læs svaretLuk

4) Vil UPC og det nye enhedspatent påvirke mine aftaler, eksempelvis licensaftaler? 
Læs svaretLuk

Spørgsmål vedrørende enhedspatentet

5) Hvad er et enhedspatent, og hvad er forskellen fra et europæisk patent?
Læs svaretLuk

6) Hvordan søger jeg om enhedspatent?
Læs svaretLuk

7) Hvad koster det i gebyrer at have et enhedspatent?
Læs svaretLuk

8) Skal et enhedspatent oversættes til sprogene i de lande, hvor det skal gælde?
Læs svaretLuk

9) Hvordan forholder den nye patentordning sig til provisorisk beskyttelse, det vil sige beskyttelse før patentet udstedes?
Læs svaretLuk

10) Er supplerende beskyttelsescertifikater omfattet af den nye ordning?
Læs svaretLuk

11) Hvordan forholder den nye ordning sig til dobbeltpatentering?
Læs svaretLuk

Spørgsmål om den fælles patentdomstol (UPC)

12) Hvad indebærer UPC?
Læs svaretLuk

13) Hvordan er UPC organiseret?
Læs svaretLuk

14) Hvad koster det at føre en sag ved UPC, og er det billigere end det eksisterende system?
Læs svaretLuk

15) Er der retsafgifter forbundet med sagsanlæg ved UPC?
Læs svaretLuk

16) Hvordan er mulighederne for at få dækket mine sagsomkostninger ved UPC, og hvad er risikoen for at skulle betale sagsomkostninger, hvis jeg taber min sag?
Læs svaretLuk

17) Er der mulighed for retshjælp ved UPC?
Læs svaretLuk

18) Hvordan fungerer fravalgsordningen ("opt-out")?
Læs svaretLuk

19) Skal jeg tage mit europæiske patent ud af ordningen?
Læs svaretLuk

20) Hvilke patenter er omfattet af den nye patentordning?
Læs svaretLuk


21) Skal sager mod danskere og danske virksomheder anlægges i Danmark under den nye ordning?
Læs svaretLuk


22) Hvordan adskiller sager ved UPC sig fra sager ved danske domstole?
Læs svaretLuk

23) Hvilket sprog skal anvendes i sagerne?
Læs svaretLuk

24) Hvor lang tid kommer en sag til at vare?
Læs svaretLuk

25) Hvilke dommere vil medvirke?
Læs svaretLuk

26) Hvem kan møde for UPC?
Læs svaretLuk

27) Vil UPC også have kompetence i sager om midlertidige afgørelser om forbud og påbud?
Læs svaretLuk

28) Hvilken lovgivning vil UPC skulle anvende?
Læs svaretLuk

29) Hvordan foregår bevissikring ved den fælles patentdomstol?
Læs svaretLuk

30) Kan licenstagere anlægge søgsmål?
Læs svaretLuk

31) Kan jeg risikere, at UPC fastslår, at et patent er krænket, før det er afgjort, om det er gyldigt?
Læs svaretLuk

UPC - den fælles patentdomstol

Plesner.com/upc