Det er p.t. usikkert, hvornår Den Fælles Patentdomstol vil træde i kraft.

Den 20. marts 2020 underkendte den tyske forfatningsdomstol den tyske gennemførelse af UPC-aftalen som værende i strid med den tyske forfatning. Se vores nyhedsbrev herom.

Hertil kommer, at Storbritannien i starten af 2020 meddelte, at landet ikke ville deltage i ordningen. Det er derfor usikkert, om aftalen kan gennemføres i den nuværende form, herunder hvad der skal ske med den underafdeling af domstolens centrale afdeling, der efter planen skulle ligge i London. Se vores nyhedsbrev herom.

UPC - den fælles patentdomstol

Plesner.com/upc