Enhedspatent og UPC

Alle EU-lande med undtagelse af Spanien, Polen, Tjekkiet og Kroatien forventes at deltage i enhedspatentet og UPC. Spanien deltager ikke i hverken UPC eller enhedspatentet. Kroatien blev EU-medlem efter vedtagelsen af UPC-aftalen og de to EU-forordninger om enhedspatentet og har endnu ikke besluttet om landet ønsker deltagelse. Polen og Tjekkiet deltager i de to EU-forordninger om enhedspatentet, men ønsker ikke at ratificere UPC-aftalen. Dermed står de to lande reelt uden for både UPC og enhedspatentet.

Ikke alle landene vil deltage fra starten, og der vil formentlig gå noget tid, før UPC kommer til at gælde for alle landene, der har tiltrådt aftalen. Dette hænger sammen med, hvornår de enkelte lande ratificerer UPC-aftalen, jf. overblikket over hvornår UPC træder i kraft.

UPC's centrale afdeling, appeldomstol og andre institutioner

UPC kommer til at bestå af en førsteinstansdomstol og en appeldomstol. Førsteinstansdomstolen består af en central afdeling samt en række lokale og regionale afdelinger. Den centrale afdeling får hjemsted i Paris samt en underafdeling i München. Tidligere skulle en underafdeling have ligget i London, men efter Brexit er det p.t. uafklaret, hvad der skal ske med underafdelingen i London. Appeldomstolen får hjemsted i Luxembourg.

UPC's lokale og regionale afdelinger

Lokale afdelinger af UPC kan oprettes i de enkelte medlemslande. Et medlemsland har mulighed for at oprette op til fire lokale UPC-afdelinger (kravet er min. 100 patentsager om året per lokalafdeling, hvis der skal oprettes mere end én lokal afdeling). UPC-medlemslande kan også gå sammen om at oprette en regional afdeling. Det har foreløbigt kun Sverige og de baltiske lande gjort.

Malta og Luxembourg har meddelt, at de anvender den centrale afdeling. Bulgarien og Portugal forventes at deltage, men har endnu ikke meldt noget ud vedrørende lokal/regional afdeling. Dertil kommer en række primært østeuropæiske lande, der ikke har ratificeret aftalen eller formelt annonceret deltagelse endnu.

I det omfang et land ikke har oprettet en lokal afdeling, anvendes UPC's centrale afdeling til de søgsmål, der ellers skulle anlægges ved en lokal afdeling. 

UPC - den fælles patentdomstol

Plesner.com/upc