Plesner har etableret et dedikeret team af specialister med særlig viden om den fælles patentdomstol. Vores UPC Taskforce rådgiver om alle aspekter af patentdomstolen og det nye enhedspatent.

Plesners UPC Taskforce består af advokater fra Plesners afdeling for IP-ret og Life Science, der alle har omfattende erfaring med rådgivning om patenter og førelse af patentretssager.

Plesners UPC Taskforce har fulgt tilblivelsen af UPC og patentordningen siden dens begyndelse og har bl.a. skrevet bogen Den Europæiske Patentdomstol, ligesom advokaterne er forfattere til flere artikler om UPC og hyppigt holder foredrag og oplæg om UPC og patentret i almindelighed.

Vores rådgivning

Plesners UPC Taskforce bistår med rådgivning om UPC og det nye enhedspatent, herunder:

  • Fravalg af UPC's kompetence ("opt-out")

  • Gennemgang/due diligence på eksisterende aftaler i relation til de ændrede regler, der følger med den nye patentordning

  • Hvornår man som patenthaver bør overveje et enhedspatent i stedet for eller som supplement til et traditionelt, europæisk patent, et nationalt patent eller en national brugsmodel

  • Førelse af retssager ved UPC, herunder fordelene og ulemperne ved søgsmål ved UPC i forhold til nationale søgsmål

Plesners UPC Taskforce

 

PUP

Peter-Ulrik Plesner
advokat (H), partner
+45 21 76 00 20
pup@plesner.com

SRY

Sture Rygaard
advokat (H), partner
+45 36 94 11 18
sry@plesner.com
MVI


Mikkel Vittrup
advokat (L), partner
+45 36 94 13 92
mvi@plesner.com


Kontakt

Vores UPC Taskforce kan kontaktes på upc@plesner.com

UPC - den fælles patentdomstol

Plesner.com/upc