En række europæiske lande har i 2013 underskrevet aftalen om en fælleseuropæisk patentdomstol ("Unified Patent Court", eller "UPC"). Efter at have været under forberedelse siden da, er det fortsat usikkert, hvornår ordningen kan træde i kraft.

UPC vil medfører store ændringer for patenthavere og for teknologitunge virksomheder. UPC-aftalen indebærer, at en lang række patentsager fremover skal anlægges ved den fælles patentdomstols afdelinger frem for ved de almindelige, nationale retsinstanser. Samtidig med patentdomstolsaftalen bliver der også indført et europæisk enhedspatent, det vil sige et patent med ensartet virkning i hele EU med undtagelse af Spanien, Polen, Tjekkiet og Kroatien.

UPC skulle efter planen være startet op allerede i 2017, men projektet er blevet udskudt på grund af et søgsmål ved den tyske forfatningsdomstol, hvor der blev stillet spørgsmål ved ordningens forenelighed med den tyske grundlov. Den tyske forfatningsdomstol kendte den 20. marts 2020 den tyske gennemførelse af
UPC for forfatningsstridig.

Storbritannien meddelte oprindelig, at landet ville deltage i ordningen på trods af EU-udmeldelse, men har i starten af 2020 meddelt, at landet alligevel ikke vil deltage.

Det er der for p.t. uklart, hvornår ordningen kan træde i kraft.

På denne temaside kan du holde dig opdateret og finde information om UPC

Nyheder

UPC - den fælles patentdomstol

Plesner.com/upc