Samfundsansvar (CSR)

Vores CSR-program er det mest vidtrækkende i branchen i Danmark - og et væsentligt aspekt i firmaets liv. Vi ønsker at drive en stærk og bæredygtig forretning, som skaber værdi for alle vores interessenter. Plesner har tiltrådt UN Global Compact og Danske Advokaters advokatKODEKS.

Global Compact og advokatKODEKS

Vores CSR-program har fem hovedtemaer: Skoleprojektet, Student Volunteers, Medarbejdertrivsel, Kvinder og Karriere samt Miljø og Klima. Alle initiativer i programmet er relateret til UN Global Compacts principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

I dag er CSR-indsatsen bredt forankret i organisationen med vores CSR-team som frontløbere. Vi tilstræber at være et mønstereksempel i alle vores aktiviteter - og den fulde opbakning fra vores partnerkreds til CSR-indsatsen gør dette muligt.

Global Compact rapporter

CSR handler om åbenhed og gennemsigtighed, og vi rapporterer til UN Global Compact om de mål, vi arbejder for at nå, samt de konkrete resultater af vores indsats.

Læs vores nyeste CSR-rapport "UN Global Compact Communication on Progress 2016" som online-magasin. 

Læs "UN Global Compact Communication on Progress 2015"  

Læs "UN Global Compact Communication on Progress 2014" 

Læs "UN Global Compact Communication on Progress 2013"

advokatKODEKS

Udover vores årlige rapportering til UN Global Compact har vi tiltrådt Danske Advokaters advokatKODEKS og deltager dermed i branchens arbejde for at styrke fokus på: Åbenhed, Social ansvarlighed, Etik, Kundefokus og medarbejderfokus samt Mangfoldighed og diversitet.

Læs mere om Danske Advokaters advokatKODEKS

Seneste insights

Flere insights