Om Plesner

Plesners ambition er at skabe en afgørende forskel i situationer, hvor væsentlige værdier er i spil for vores klienter.

Plesner er et af Danmarks ledende advokatfirmaer og beskæftiger ca. 360 medarbejdere. Vi har et særligt fokus på opgaver, der involverer vores klienters væsentlige aktiver, og det er til løsning af sådanne opgaver, vores klienter navnlig søger vores bistand. 

Dette gælder uanset, om værdier er i spil i forbindelse med etablering, vækst eller afvikling af virksomhed, beskyttelse, overdragelse og finansiering af aktiver eller virksomhed - eller i forbindelse med konflikter.

Derfor fokuserer vi navnlig på udvikling af vores kompetencer inden for strategisk, juridisk rådgivning på ledelsesniveau, større transaktioner og kompleks konfliktløsning. Det er vores mål at indtage og fastholde en position som ubestridt markedsleder på disse områder.    

Vi anerkender, at opfyldelsen af dette mål kræver, at Plesner til stadighed udvikler sig og fremstår som Danmarks mest innovative advokatvirksomhed og det naturlige hjemsted for de bedste og mest fremsynede medarbejdere. Derfor dyrker vi en kultur og en arbejdsform, der fremmer kreativitet og nedbryder vanetænkning.     

Og vi anerkender, at positionen som markedsleder ikke alene sikres gennem konstant udvikling af vores faglige kompetencer, men forudsætter, at vi i alle sammenhænge formår at levere en kundeoplevelse uden sidestykke. Derfor er enhver på Plesners hold altid bevidst om den rolle, som hun eller han udfylder i den bedst tænkelige betjening af vores klienter. 

Vores ambition gennemstrømmer alt, hvad vi gør i Plesner. Den styrer vores måde at tænke på, vores måde at opbygge og dele viden på og vores måde at arbejde sammen på. Og den er afgørende for vores rekruttering, for vores valg af opgaver og for de løsninger, vi leverer.


Seneste insights

Flere insights