Amalie Boots Gjerding

økonom

Amalie Boots Gjerding er uddannet cand.merc.(mat.) og indgår i vores økonomiske ekspertiseenhed, som er forankret i teamet for EU- og Konkurrenceret.

Amalie beskæftiger sig primært med komplekse konkurrenceretlige problemstillinger, hvor økonomisk ekspertise i stadig stigende grad spiller en central rolle. Hun bistår eksempelvis i relation til markedsafgrænsning og vurdering af effekt af aftaler og adfærd i forbindelse med fusioner, karteller og sager om dominans samt erstatningssager.

Foruden konkurrenceretsøkonomisk rådgivning bistår Amalie og vores økonomiske ekspertiseenhed med økonomiske analyser i sager inden for bl.a. skat, immaterialret og Corporate M&A.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret