Ania Pacyk Nielsen

advokat

Ania Pacyk Nielsen er advokat i vores IP og Life Science team.

Ania har erfaring inden for håndhævelse af varemærke-, patent- og ophavsrettigheder samt markedsføringsret, herunder blandt andet varemærkeregistreringer og klagesager om domænenavne.

Ania rådgiver herudover klienter om regulatoriske forhold vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, fødevarer og kosttilskud. Rådgivningen omfatter blandt andet spørgsmål om salg og markedsføring, priser, substitution og tilskud samt om sundhedspersoners tilknytning til pharma- og medicovirksomheder. Herudover yder Ania rådgivning om forhold vedrørende off-label rekommandation af lægemidler samt om parallelimport af lægemidler og medicinsk udstyr.

Seneste nyt om IP-ret

læs alle insights om ip-ret