Anja Nielsen

senior consultant

Anja Nielsen er senior consultant i vores team for Office Support.

Anja rådgiver både private virksomheder, kommuner og offentlige institutioner om compliance og governance. Hun bistår klienter med etablering af complianceprogrammer herunder udførelse af compliancekontroller, implementering af ny lovgivning, overholdelse af internationale sanktioner, udarbejdelse af GAP-analyser samt gennemførelse af mock audits. Anja rådgiver desuden om implementering og kalibrering af transaktionsovervågnings- og screeningssystemer.

Med mere end 10 års ansættelse i den finansielle sektor, har Anja har stor erfaring med operationel compliance og hendes kompetencer spænder vidt. Før hun kom til Plesner, arbejdede hun i en Group Compliance funktion i en international bank, hvor hun varetog forskellige opgaver herunder udarbejdelse af risikovurderinger, due diligence processer, etablering samt gennemførelse af kontroller, ledelsesrapportering, overholdelse af internationale sanktioner samt fortolkning og implementering af ny lovgivning.

Anja er særligt specialiseret inden for anti-hvidvask med et international udsyn.

Seneste insights

Flere insights